Вы используете устаревший браузер. Сайт может отображаться некорректно, вам необходимо обновить браузер. ×

2GIS Hamkorining maxfiylik siyosati

Mazkur maxfiylik siyosati Foydalanuvchilar haqidagi ma’lumotlariga, jumladan muvofiq mintaqaning 2GIS dasturiy ta’minotlari va/yoki Servislarini (keyingi o‘rinlarda birgalikda «2GIS Servislari» deb nomlanadi) Foydalanuvchi tomonidan qo‘llanilishi natijasida Ma’muriyat olishi mumkin Foydalanuvchining shaxsiy ma’lumotlariga ishlov berish va himoyalash tartibini belgilab beradi.

Shaxsiy ma’lumotlar hisoblanmaydigan va 2GIS Servislarining faoliyat yuritishi uchun zarur bo‘lmagan ma’lumotlarga, jumladan «DublGIS» MChJ tomonidan quyidagi shartlarda ishlov beriladi:

— «DublGIS» MChJning maxfiylik siyosati;

— «DublGIS» MChJning cookie fayllarini qo‘llash siyosati.

1. Umumiy qoidalar

1.1. Ma’muriyat — O‘zbekiston Respublikasining muvofiq hududida «DublGIS» MChJ hamkori, uning haqidagi to‘liq ma’lumot Internet tarmog‘ida https://law.2gis.uz/partners-list manzili bo‘yicha joylashtirilgan.

O‘RQ-547-son Qonuni — O‘zbekiston Respublikasining "Shaxsga doir ma’lumotlar to‘g‘risida«gi O‘RQ-547-son Qonuni.

Ma’lumot — Foydalanuvchilar haqida ma’lumot, jumladan Foydalanuvchilarning shaxsiy ma’lumotlari.

Shaxsiy ma’lumotlar — muayyan (aniq) foydalanuvchiga (shaxsiy ma’lumotlar sub’ektiga) bevosita yoki bilvosita taalluqli bo‘lgan har qanday ma’lumot.

Foydalanuvchi — o‘zining yoki boshqa shaxsning manfaatlarida (u tomonidan taqdim etilayotgan Mijoz nomidan va manfaatlarida) 2GIS Servislarini qo‘llashni rejalashtirayotgan yoki qo‘llayotgan layoqatli jismoniy shaxs.

Mijoz — ma’lumotlari 2GIS Tashkilotlar ma’lumotnomasida joylashtirilgan yuridik shaxs va/yoki yakka tartibdagi tadbirkor.

2GIS Servislari — Internet tarmog‘ida https://law.2gis.ru/licensing-agreement/, https://law.2gis.kz/licensing-agreement/, https://law.2gis.kg/licensing-agreement/, https://law.2gis.uz/licensing-agreement/, https://law.2gis.az/licensing-agreement/ manzillari bo‘yicha joylashtirilgan, ular Litsenzion kelishuvda ifodalanishi bo‘yicha 2GIS Dasturiy mahsulotlari va 2GIS Onlayn-servislari.

Siyosat — mazkur Maxfiylik siyosati.

Siyosatda mazkur bandda ko‘rsatilmagan atamalar va tavsiflar qo‘llanilishi mumkin. Ushbu holatda bunday atamaning talqin qilinishi Siyosatning matni bilan muvofiqlikda amalga oshiriladi. Siyosatning matnida atamaning yoki tavsifning bir ma’noli talqin qilinishi mavjud bo‘lmagan holatda Internet tarmog‘ida yuqorida ko‘rsatilgan manzillar bo‘yicha erishimli bo‘lgan, Litsenzion kelishuvda ifoda etilgan uning talqin qilinishiga amal qilish kerak.

1.2. 2GIS Servislaridan foydalanib, Siz quyidagilar bilan rozilik bildirasiz:

  • Siz 2GIS Servislarini qo‘llashni boshlagunga qadar to‘liq hajmda mazkur Siyosatning shartlari bilan tanishib chiqqanligingizni.
  • Ma’lumotlarga ishlov berish 2GIS hamkori bilan Kelishuv doirasida Sizning oldingizda Ma’muriyatning shartnomaviy majburiyatlarini bajarish uchun zarur.
  • Siyosat Ma’muriyat tomonidan sizni bu haqda maxsus xabardor qilmasdan va shu munosabat bilan biron bir ustamani to‘lamasdan o‘zgartirilgan bo‘lishi mumkin. Siyosatning yangi tahriri 2gis.uz saytida uning joylashtirilish paytidan kuchga kiradi, agar Siyosatning yangi tahriri bilan boshqa shart ko‘zda tutilmagan bo‘lsa.

1.2. Mazkur Siyosatning shartlarini qabul qilib, Siz mazkur Siyosat bilan ko‘zda tutilgan maqsadlarda Ma’muriyat tomonidan Ma’lumotlarga ishlov berilishiga, hamda mazkur Siyosatda sanab o‘tilgan holatlarda uchinchi shaxslarga Ma’lumotlarni uzatishga o‘z roziligingizni berasiz.

1.3. Ma’lumotlarga ishlov berishda Ma’muriyat O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligi, jumladan O‘RQ-547-son Qonun bilan rahbarlik qiladi.

2. Ma’muriyat to‘playdigan va ishlov beradigan Ma’lumotlar tarkibi

2.1. Ma’muriyat quyidagi ko‘rinishdagi Ma’lumotlarni to‘playdi va ishlov beradi:

2.1.1. 2GIS Servislardan foydalanish jarayonida Foydalanuvchi tomonidan joylashtiriluvchi Shaxsiy ma’lumotlar.

2.1.2. Qayta aloqa shaklida Foydalanuvchi tomonidan joylashtiriluvchi Shaxsiy ma’lumotlar, jumladan Mijoz nomlanishi, lavozimi.

2.1.3. 2GIS Servislarini qo‘llashga nisbatan Foydalanuvchilar oldida Ma’muriyatning majburiyatlarini bajarish uchun Ma’muriyatning so‘rovi bo‘yicha Foydalanuvchilar tomonidan qo‘shimcha taqdim etiluvchi Shaxsiy ma’lumotlar.

2.1.4. 2GIS Servisining to‘g‘ri faoliyat yuritishi uchun zarur bo‘lgan, shaxsiy ma’lumotlar hisoblanmaydigan Ma’lumotlar. Ularga, Foydalanuvchining qurilmasiga o‘rnatilgan dasturiy ta’minot, jumladan 2GIS Ilovasi versiyasi, operatsion tizim versiyasi, qurilma modeli va protsessori haqida ma’lumot, Foydalanuvchining joylashish joyi haqidagi ma’lumot yordamida 2GIS Servisiga avtomatik uzatiluvchi ma’lumotlar taalluqlidir.

2.2. 2GIS dasturiy mahsulotlari va/yoki Servislarini taqdim etilishi yoki ularning alohida funksional imkoniyatlarini qo‘llash uchun shart bo‘lgan ma’lumotlar maxsus tarzda belgilangan. Boshqa ma’lumotlar Foydalanuvchining ixtiyoriga taqdim etiladi.

2.3. Foydalanuvchi tomonidan uchinchi shaxslarning ma’lumotlarini bunday ma’lumotlarni uzatilishiga uchinchi shaxslarning ruxsati olinmasdan taqdim qilish taqiqlanadi, Foydalanuvchi tomonidan umumerishimli ma’lumotlar manbaidan olingan uchinchi shaxslarning shaxsiy ma’lumotlari bundan mustasno.

2.4. Umumiy qoidalar bo‘yicha Ma’muriyat Foydalanuvchi tomonidan taqdim etilayotgan shaxsiy ma’lumotlarning haqqoniyligini tekshirmaydi va ularning layoqatliligini baholash imkoniyatiga ega emas. Alohida 2GIS Servislarini qo‘llash haqidagi kelishuvlar bilan ko‘zda tutilmagan holatlarda, Foydalanuvchi u tomonidan taqdim etilayotgan o‘zining shaxsiy ma’lumotlarini haqqoniyligini tasdig‘ini taqdim etishi shart.

3. Ma’lumotlarni to‘plash va ularga ishlov berish maqsadlari

3.1. Ma’muriyat Foydalanuvchilar tomonidan 2GIS Servislaridan foydalanish sababli Ma’muriyatning majburiyatlarini bajarish uchun zarur bo‘lgan faqat shunday Ma’lumotlarni to‘planishini va ularga ishlov berilishini amalga oshiradi.

3.2. Ma’muriyat Ma’lumotlarni quyidagilar uchun qo‘llashi mumkin:

3.2.1. Foydalanuvchi va Ma’muriyat o‘rtasida shartnoma tomonlarini identifikatsiyasi;

3.2.2. 2GIS Servislarini qo‘llash bilan Foydalanuvchilarga xizmatlarni taqdim qilish va 2GIS Servislarini yanada rivojlantirish, yangi servislarni va xizmatlarni ishlab chiqish;

3.2.3. qo‘llab-quvvatlash xizmatiga Foydalanuvchilarning so‘rovlariga javob berish, 2GIS Servislarining imkoniyatlari haqida Foydalanuvchilarni xabardor qilish, 2GIS Servislarini qo‘llashga taalluqli so‘rovlarni yo‘llash;

3.2.4. marketing;

3.2.5. shaxsizlantirilgan ma’lumotlar asosida statistik va boshqa tadqiqotlarni bajarish;

3.2.6. hamkorlik munosabatlarini o‘rnatish, Foydalanuvchi va/yoki manfaatlarida amal qiluvchi Mijoz bilan shartnomalarning shartlarini kelishish bo‘yicha muzokaralar olib borish, bunday shartnomalarni tuzish va ularni bajarish maqsadlarida Foydalanuvchi bilan kommunikatsiyalar;

3.2.7. manfaatlari maqsadida Foydalanuvchi harakat qilayotgan Mijozga nisbatan 2GIS Tashkilotlar ma’lumotnomasiga ma’lumotlarni qo‘shish va/yoki ularni dolzarblashtirish, 2GIS Servislarining noaniqliklarini bartaraf qilish, jumladan ko‘rsatilgan maqsadlarda Foydalanuvchi bilan kommunikatsiyalar;

3.2.8. telefon raqami, jumladan, mesenjerlar, va/yoki elektron manzil bo‘yicha axborot va reklama tarqatmalarini amalga oshirish, jumladan 2GIS Servislarining funksionalligi, Ma’muriyatning yangi mahsulotlari, xizmatlari haqida xabardor qilish.

3.3. Mazkur Siyosat bilan ko‘zda tutilmagan maqsadlarda Foydalanuvchining shaxsiy ma’lumotlaridan foydalanish uchun, Ma’muriyat shunday foydalanishga Foydalanuvchining roziligini so‘raydi.

4. Ma’lumotlarga ishlov berish

4.1. Ma’lumotga qo‘llaniluvchi qonunchilikka muvofiq ishlov beriladi.

4.2. Ma’lumot uchinchi shaxslarga uzatilmaydi, quyidagi holatlar bundan mustasno:

4.2.1. Foydalanuvchi shunday uzatishga o‘z roziligini bildirdi.

4.2.2. 2GIS Servislarini va/yoki 2GIS Servislarining alohida funksional imkoniyatlarini faoliyat yuritishini ta’minlash, 2GIS Servislarining hamkorlik va boshqa dasturlarini amalga oshirish, qo‘llab-quvvatlash xizmatiga so‘rovlarga javob berish uchun Ma’muriyatning ixtiyori bo‘yicha «DublGIS» MChJga va/yoki boshqa shaxslarga uzatish.

4.2.3. Hamkorlik munosabatlarini yo‘lga qo‘yish, Foydalanuvchi va/yoki manfaatlarida amal qiluvchi Mijoz bilan shartnomaning shartlarini kelishish bo‘yicha muzokaralarni olib borish, shunday shartnomalarni tuzish va ularni bajarish maqsadlarida Foydalanuvchi bilan kommunikatsiya uchun Internet tarmog‘ida https://law.2gis.uz/partners-list manzili bo‘yicha joylashtirilgan ma’lumotlarni «DublGIS» MChJning boshqa hamkorlariga uzatish.

4.2.4. Uzatish qo‘llaniluvchi huquq bilan ko‘zda tutilgan.

4.2.5. Uzatish Foydalanuvchi alohida 2GIS Servislaridan foydalanish to‘g‘risida kelishuv shartlarini buzayotgan holatda Ma’muriyatning va/yoki uchinchi shaxslarning huquqlarini va qonuniy manfaatlarini himoyalash imkoniyatini ta’minlash maqsadida amalga oshiriladi.

4.2.6. Himoyalashning zaruriy dasturiy-apparat vositalarini qo‘llash bilan Rossiya Federatsiyasidagi serverlarda saqlash maqsadlarida, 2GIS, «DublGIS» MChJ Servislari orqali Ma’muriyatga Foydalanuvchi kirish huquqini taqdim etayotgan shaxsiy ma’lumotlarning uzatilishi. Foydalanuvchi «DublGIS» MChJning maxfiylik siyosati bilan https://law.2gis.uz/privacy/ manzil bo‘yicha tanishib chiqishi mumkin.

4.2.7. Qonunchilik talablarini bajarish maqsadida davlat yoki boshqa organlarning so‘rovlari bo‘yicha uzatilishi.

4.3. Shaxsiy ma’lumotlar subyektlarining huquqlarini adekvat himoyasini ta’minlamaydigan xorijiy davlatning hududida shaxsiy ma’lumotlarning transchegaraviy uzatilishi faqat subyektning roziligi mavjudligida va/yoki shartnomani bajarish maqsadlarida va/yoki amaldagi qonunchilik bilan ko‘zda tutilgan holatlarda qonunchilikni talablarini bajarish uchun amalga oshiriladi.

4.4. Uchinchi shaxslar va ularga uzatiluvchi shaxsiy ma’lumotlar ro‘yxati so‘rov bo‘yicha Ma’muriyat tomonidan taqdim etiladi.

4.5. Ma’muriyat 2GIS Servislarning alohida funksiyalarini amalga oshirish uchun, 2GIS Servislarini qo‘llashda Foydalanuvchi tomonidan taqdim etiluvchi uchinchi shaxslarning shaxsiy ma’lumotlarini qo‘llashga va ularni uzatilishiga Foydalanuvchi mazkur bilan xabardor etilgan va rozilik bildiradi, Foydalanuvchi bunday qo‘llashga va uzatishga nisbatan uchinchi shaxslarning roziligi mavjudligini kafolatlashi sharti mavjud bo‘lganida.

4.6. Ma’muriyat Rossiya Federatsiyasi hududida joylashgan Serverlarga «DublGIS» MChJ shaxsiy ma’lumotlarini transchegaraviy uzatilishi bilan O‘zbekiston Respublikasi hududida joylashgan ma’lumotlar bazasini qo‘llash bilan O‘zbekiston Respublikasi fuqarolarining shaxsiy ma’lumotlarini to‘plash, yozish, tizimlashtirish, to‘ldirish, saqlash, aniqlashtirish (yangilash, o‘zgartirish), ko‘chirish, qo‘llash, uzatish (tarqatish, taqdim etish, kirish huquqini berish), shaxsizlantirish, bloklash, o‘chirib yuborish, yo‘q qilishni amalga oshiradi.

4.7. Foydalanuvchilarning shaxsiy ma’lumotlari Shaxsiy ma’lumotlarga ishlov berish maqsadlariga erishilgunicha yoki foydalanuvchi tomonidan shaxsiy ma’lumotlariga ishlov berishga roziligini chaqirib olgunga qadar saqlanadi.

4.8. Shaxsiy ma’lumotlarga ishlov berish avtomatlashtirilgan vositalarni qo‘llash bilan qanday bo‘lsa, avtomatlashtirilgan vositalarini qo‘llashsiz ham xuddi shunday amalga oshiriladi.

4.7. Shaxsiy ma’lumotlar Ma’muriyat tomonidan qo‘llaniluvchi qonunchilik bilan muvofiqlikda o‘chirib yuboriladi.

4.8. Foydalanuvchilarning huquqlari

Foydalanuvchilar quyidagi huquqlarga ega:

4.8.1. Ma’muriyat Saytida Shaxsiy kabinetda o‘zlari haqidagi ma’lumotlarga o‘zgartirishlarni, qo‘shimchalarni mustaqil kiritish.

4.8.2. Ma’muriyat Saytida Shaxsiy kabinetdagi akkaunt doirasida taqdim etilgan o‘zlari haqidagi Ma’lumotlarni o‘chirib yuborish. Akkauntni, Shaxsiy kabinetni, Ma’lumotlarni o‘chirib yuborilishi ba’zi 2GIS Servislaridan foydalanish imkonsizligini olib kelishi mumkin.

4.8.3. o‘z shaxsiy ma’lumotlariga ishlov berilishiga tegishli ma’lumotlarni Ma’muriyatdan so‘rov bo‘yicha olish.

4.8.4. Ma’muriyatda o‘zining shaxsiy ma’lumotlari va ularning tarkibi mavjudligi haqida bilish.

4.8.5. Ma’muriyatdan o‘zlarining shaxsiy ma’lumotlariga kirish huquqini taqdim etish shartlari haqidagi ma’lumotlarni olish.

4.8.6. o‘zining shaxsiy ma’lumotlariga nisbatan huquqlarni va qonuniy manfaatlarini himoyalash masalalari bo‘yicha vakolatlangan davlat organlariga yoki sudga murojaat qilish.

4.8.7. bunday rozilikni chaqirib olish, qo‘llaniluvchi qonunchilik bilan ko‘zda tutilgan holatlar bundan mustasno.

4.8.8. agar shaxsiy ma’lumotlar noto‘liq, eskirgan, noaniq, noqonuniy olingan yoki ishlov berish maqsadlari uchun zaruriy hisoblanmagan holatlarda, o‘zining shaxsiy ma’lumotlariga ishlov berilishini vaqtinchalik to‘xtatilishini Ma’muriyatdan talab qilish.

5. Ma’lumotlarni himoyalash bo‘yicha choralar

5.1. Ma’muriyat Foydalanuvchilarning va uchinchi shaxslarning shaxsiy ma’lumotlarini ularga noqonuniy yoki tasodifiy kirishlardan, yo‘q qilinishidan, o‘zgartirilishidan, bloklanishidan, tarqatilishidan, hamda ular bilan boshqa noqonuniy harakatlardan himoyalash uchun barcha zaruriy va yetarlicha tashkiliy va texnik choralarni ko‘radi. Bunday choralarga, xususan, shaxsiy ma’lumotlarni to‘plash, saqlash va ularga ishlov berilishi jarayonlarini ichki tekshiruvi va xavfsizlik choralari, jumladan, muvofiq raqamlashtirish va shaxsiy ma’lumotlar saqlanuvchi tizimlarga avtorizatsiyalanmagan kirishni oldini olish uchun shaxsiy ma’lumotlarning jismoniy xavfsizligini ta’minlash bo‘yicha choralar kiradi. Ma’muriyat subyektning shaxsiy hayotiga aralashuvdan himoyalashga uning huquqlarini amalga oshirish; shaxsiy ma’lumotlarning yaxlitligi va saqlanishi; shaxsiy ma’lumotlar maxfiyligiga rioya qilish; shaxsiy ma’lumotlarga noqonuniy ishlov berilishi oldini olinishini ta’minlovchi shaxsiy ma’lumotlarni himoyalash bo‘yicha huquqiy, tashkiliy va texnik choralarni ko‘radi.

6. Yakuniy qoidalar

6.1. Mazkur Siyosat, mazkur Siyosatni qo‘llash munosabati bilan yuzaga keluvchi Foydalanuvchi va Ma’muriyat o‘rtasidagi munosabatlar, hamda mazkur Siyosat bilan tartiblashtirilmagan masalalar O‘zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligi bilan tartiblashtiriladi.

6.2. Mazkur Siyosatga tegishli bo‘lgan barcha masalalarni Ma’muriyatning manzili va/yoki kontakt ma’lumotlari bo‘yicha yuborilishini so‘raymiz.

6.3. Shaxsiy ma’lumotlardan noqonuniy foydalanish dalili aniqlanishi holatida, ma’lumotlari noqonuniy qo‘llaniluvchi shaxsiy ma’lumotlar subyekti Ma’muriyat manziliga bunday shaxsiy ma’lumotlarni o‘chirib yuborish haqida yozma arizani yuboradi. Arizada shaxsiy ma’lumotlar sub’ektining shaxsini tasdiqlovchi hujjat rekvizitlari, noqonuniy qo‘llaniluvchi shaxsiy ma’lumotlar tarkibi, shaxsiy ma’lumotlar qaerda va qanday holatlarda noqonuniy qo‘llanilishining tavsifi ko‘rsatilishi zarur.

6.4. Mazkur Siyosatning amaldagi tahriri Ma’muriyat saytida joylashtirilgan va Internet tarmog‘ida https://law.2gis.uz/privacy-partner manzili bo‘yicha erishimlidir.

26.10.2020 y.dan tahrir