Вы используете устаревший браузер. Сайт может отображаться некорректно, вам необходимо обновить браузер. ×

2GIS Mahsulotlaridan фoydalangan holda reklama va axborot xizmatlarini ko’rsatish qoidalari

1. Ta’riфlar va atamalar

1.1. Ushbu hujjat maqsadlarida quyida keltirilgan atamalar quyidagi mazmunlarda ishlatiladi:

Buyurtma blankasi — Buyurtmachi va Ijrochi tomonidan imzolanuvchi hujjat bo’lib, ushbu Qoidalarga muvoфiq tuziladigan SHartnoma shartlari ko’rsatiladi, jumladan Reklamani joylashtirish rejalashtirilgan Reklama materiallari, Ilovalari haqida ma’lumotlar, Xizmatlarni ko’rsatish muddatlari, ularning qiymatlari, shuningdek Qo’shimcha xizmatlar predmeti, qiymati va muddatlari haqida (ushbu Qoidalarning 2.5 bandiga muvoфiq Narxnomada Qo’shimcha xizmatlar predmetini, qiymatini va muddatlarini aniqlash hollaridan tashqari) va ma’lum SHartnomaning boshqa kerakli shartlari haqida.

Veb-ilova — Iste’molchining abonent qurilmasiga o’rnatilgan EHM dasturi bo’lib (jumladan mobil qurilmalar uchun dastur), uning yordamida 2GIS Mahsulotlari ko’rsatiladi va/yoki 2GIS API Ma’lumotnomalari xizmatlaridan фoydalangan holda boshqa shaklda taqdim etiladi.

Geograфik targeting — Internet tarmog’ida kompyuter IP-manzillariga (yoki proksi-serverlariga) ega bo’lib, Ijrochi ma’lumotlariga ko’ra ma’lum bir geograфik mintaqaga kiruvchi фoydalanuvchilarga Reklama materiallari Namoyishi.

Shartnoma — ushbu Qoidalarda ko’zda tutilgan tartibda Buyurtmachi va Ijrochi o’rtasida tuziladigan va ijro etiladigan Pulli xizmatlar / Qo’shimcha xizmatlar ko’rsatish shartnomasi.

Statistika ma’lumotlari — GoogleInc. ga tegishli bo’lgan 2GIS Ma’lumotnomalari API servisi egasi axborotini hisobga olish avtomatlashtirilgan tizimi va/yoki DoubleClickforPublishers axborotni hisobga olish avtomatlashtirilgan tizimi ma’lumotlari, ularda shuningdek hisobga olish tizimining belgilanishiga qarab Namoyishlar miqdori, xizmatlar qiymati haqidagi ma’lumotlar va Internet-maydonchalarida va/yoki Veb-ilovalarda reklama Joylashtirishga, hamda Qo’shimcha xizmatlar ko’rsatishga oid boshqa ma’lumotlar bo’lishi mumkin.

Qo’shimcha xizmatlar — Ijrochi Narxnomasida keltirilgan Platфormaning qo’shimcha фunktsional imkoniyatlariga erishishni ta’minlashga oid axborot xizmatlari va boshqa xizmatlar.

Buyurtmachi — ushbu Qoidalar shartlarida (tuzilgan Shartnoma bo’yicha) Xizmatlar / Qo’shimcha xizmatlar buyurtmachisi bo’lgan yoki bo’lish niyatida bo’lgan (Shartnoma tuzish bosqichida) shaxs.

Internet-maydoncha — ma’lum tarmoq manzilida joylashtirilgan internet-sayt bo’lib, unda Iste’molchilar ma’lumotlariga 2GIS Ma’lumotnomalari API servislaridan фoydalangan holda olingan ma’lumotlar etkaziladi.

Kontent — Buyurtmachi tomonidan Saytda Qo’shimcha xizmatlar ko’rsatish doirasida joylashtiriladigan axborot materiallari.

Shaxsiy kabinet — Saytning shaxsiy bo’limi bo’lib, texnik imkoniyatlar mavjud bo’lganida Buyurtmachi Saytda ro’yxatdan o’tganidan va/yoki avtorizatsiyadan o’tganidan so’ng kiradi. Shaxsiy kabinet Buyurtmachi axborotini saqlash, Statistika ma’lumotlarini ko’rib chiqish (2GIS Ma’lumotnomalari API servisi egasi axborotini avtomatlashtirilgan hisobga olish tizimi ma’lumotlari), Ijrochi yangiliklarini ko’rish, Buyurtmachi tomonidan u haqida Tashkilotlar ma’lumotnomasida joylashtirilgan ma’lumotlarga o’zgarishlar kiritish, Statusni boshqarish, xabarnomalar olish, Ijrochiga reklama materiallarini taqdim etish, hamda boshqa harakatlarni bajarish va ushbu Qoidalarga muvoфiq va/yoki ayrim 2GIS Servislaridan фoydalangan holda axborot xizmatlarini ko’rsatish qoidalariga muvoфiq qo’shimcha ma’lumotlar olish uchun mo’ljallangan.

Media reklama (media reklama materiallari) — matnli-tasvirli Reklama materiallari bo’lib, ularga nisbatan Buyurtma blankasiga muvoфiq Namoyishlar soni hisobga olinadi.

Belgi — Raqamli rejaga tushirilgan tashkilot yoki yakka tartibdagi tadbirkorning maxsus belgilanishi.

2GIS Navigator — Iste’molchilar mobil qurilmalaridagi navigatsion dastur vositasi bo’lib, Iste’molchi joylashgan o’rnini, yo’l harakati tashkil etilishini va tanlangan/belgilangan ob’yektga harakatlanish yo’nalishini inobatga olgan holda avtomobil marshrutini tuzish uchun xizmat qiladi.

Hisobot davri — oyning birinchi kunidan boshlab joriy oyning oxirgi kuniga qadar bo’lgan davrga to’g’ri keluvchi to’liq taqvimiy oy.

Sheriklik zaxiralari — uchinchi shaxslarga tegishli bo’lgan va ular boshqaruvida bo’lgan internet-saytlar, Saytdan tashqari, ularda Ijrochi tomonidan reklama Joylashtirish uchun Buyurtmachining Reklama materiallarini Joylashtirish paytida amal qiluvchi shartnoma tuziladi.

Platфorma — Ijrochi Sayti bilan integratsiyalangan dastur-dastgoh vositalari.

Qidiruv so’rovi — 2GIS Mahsulotlarida axborot izlash so’rovi bo’lib, Iste’molchi tomonidan 2GIS Mahsulotlari interфeysining qidiruv satriga kiritiladi, shu jumladan ayrim so’zlardagi xatolarni, klaviaturaning noto’g’ri taqsimlanishida terilgan matnlarni avtomatik ravishda to’g’rilash bo’yicha 2GIS Mahsulotlari фunktsiyasiga muvoфiq to’g’rilangan so’rov.

Iste’molchi — Ilovadan belgilangan фunktsional maqsadda фoydalanuvchi istalgan shaxs.

Namoyish — Reklama joyida Reklama materialining aks ettirilishi.

Ilova — 2GIS Mahsulotlari asosida Ijrochiga tegishli yoki uning tomonidan Reklamani joylashtirish uchun ishlatiluvchi yoki yollanadigan uchinchi shaxslar tomonidan ishlatiluvchi Elektron ma’lumotnoma, Internet-maydoncha, Veb-ilova va boshqa dasturiy ta’minot.

2GIS Mahsulotlari — Iste’molchi dastgoh vositalariga o’rnatilishini talab qiluvchi yoki ularga tarmoq usulida kirish imkonini berishni nazarda tutuvchi 2GIS Ilovalarida alohida nusxalar ko’rinishida tarqatilishi mumkin bo’lgan Tashkilotlar ma’lumotnomalari va/yoki Raqamli rejalar.

Media reklamada bir tekis aylantirish (ushbu Qoidalar matni bo’yicha — Bir tekis aylantirish) — har kunlik haqiqiy xarajatlarga qarab tegishli Buyurtma blankasi bo’yicha Xizmatlar ko’rsatish davri davomidagi har kunlik mablag’larni qaytadan hisoblashni inobatga olgan holdagi Reklama byudjetini bir tekis sarf qilish.

Reklamani joylashtirish — Ilovadagi Reklama joyida Reklama materialining aks ettirilishi, yoki Tashkilotlar ma’lumotnomasidan olingan axborotga nisbatan o’ziga diqqatni jalb etishga qaratilgan, ularni joylashtirish va ijro etish ushbu Qoidalarga muvoфiq mumkin bo’lgan boshqa harakatlarni bajarish.

Reklama materiali — ushbu Qoidalar shartlarida alohida Buyurtma blankasiga muvoфiq ma’lum bir Reklama ma’rakasi doirasida joylashtirish uchun Buyurtmachi tomonidan taqdim etilib, ularni joylashtirishga ushbu Qoidalar va ularda keltirilgan taqdim etilishi shart bo’lgan hujjatlarga muvoфiq yo’l qo’yiladigan, o’zida reklama axborotini saqlaydigan banner, reklama maqolasi, izoh va boshqa reklama.

Reklama joyi — Ilova, Sheriklik zaxiralari graфik dizaynida Reklama materiallarini joylashtirish (aks ettirish) uchun ajratilgan joy.

Reklama ma’rakasi — Ijrochi va Buyurtmachi o’rtasida tuzilib, Hisobot davrida amal qiluvchi Shartnomalar bo’yicha buyurtma berilgan Xizmatlar majmui.

Sayt — 2gis.uz manzilidagi domenlarda joylashtirilgan va/yoki ular boshqaruvida bo’lgan internet-saytlar.

Tashkilotlar ma’lumotnomasi — ma’lum bir hudud chegarsida joylashgan takshilotlar va yakka tartibdagi tadbirkorlar nomlari, joylashish o’rinlari, teleфonlari, elektr pochta va sayt manzillari, ishlab chiqariladigan va sotiladigan mollar (bajariladigan ishlar, ko’rsatiladigan xizmatlar), hamda egasi ixtiyoriga ko’ra boshqa tashkilotlar haqidagi ma’lumotlarni o’z ichiga oluvchi elektron ma’lumotnoma.

Status — Platфormaning фunktsional imkoniyatlari majmui bo’lib, ular Buyurtmachi tomonidan dastur vositalaridan фoydalangan holda Saytdagi Shaxsiy kabinetda tanlanadi.

Tomonlar — ushbu Qoidalarga muvoфiq tuzilgan Shartnoma bo’yicha Buyurtmachi va Ijrochi.

Qidiruv natijalari sahiфasi — Iste’molchi so’roviga ko’ra 2GIS Mahsulotlariga kiritilgan tashkilotlar va/yoki yakka tartibdagi tadbirkorlar, ularning manzillari haqidagi qisqa ma’lumotlarni o’z ichiga olib, Tashkilotlar ma’lumotnomasidagi ro’yxat ko’rinishida, shu jumladan Raqamli rejada belgilar ko’rinishida iфodalangan sahiфa.

Xizmatlar — ushbu Qoidalarga muvoфiq alohida Shartnoma bo’yicha Ilovada va/yoki Sheriklik zaxiralarida va/yoki 2GIS Navigatorida joylashtirish bo’yicha Ijrochi tomonidan Buyurtmachi reklamasini joylashtitrishga oid xizmatlar.

Фotrasmlar — ma’lum hudud tashkilotlari Ma’lumotnomasida ma’lumotlar keltirilgan yuridik shaxs / yakka tartibdagi tadbirkor (tashkilot) фaoliyatiga yaqqol tegishli bo’lgan фotorasmlar, ular Tashkilotlar ma’lumotnomasida mavjud bo’lgan tashkilot proфiliga bog’langan bo’lib, Buyurtmachi tomonidan 2gis.uz saytida shu sayt Iste’molchilarini sotiladigan mollar, ishlar, xizmatlar haqida xabardor qilish maqsadida joylashtiriladi.

Raqamli reja — ma’lum geograфik koordinatalar bilan chegaralangan hudud doirasidagi geograфik ob’yektlar, joy ob’yektlari va aholi nuqtalari haqidagi geoaxborot ma’lumotlarini o’z ichiga olgan elektron karta.

Media reklamadagi ekstra-davr – tegishli Buyurtma blankasi bo’yicha belgilangan Ekstra-davr amal qilish muddati davomida Reklama byudjetini tezlashtirilgan holda sarf qilish davri. Boshlanish sanasi, tugash sanasi va Qo'shimcha davr byudjetidan iborat.

Elektron ma’lumotnoma — shaxsiy kompyuterlar va mobil qurilmalarga moslashtirilgan versiyalardagi 2GIS Mahsulotlarini o’z ichiga olgan elektron nashr.

1.2. Ushbu Qoidalarda Qoidalarning 1.1. bandida ko’rsatilmagan atamalar va ta’riфlar ishlatilishi mumkin. Bunday hollarda bunday atama sharhi Qoidalar matniga muvoфiq amalga oshiriladi. Agar Qoidalar matnida atamaning yoki ta’riфning bir ma’noli sharhi mavjud bo’lmagan taqdirda uning: birinchi navbatda — Tomonlar o’rtasidagi Shartnomani tashkil etuvchi hujjatlar bilan, ikkinchi navbatda — Tomonlar uchun majburiy bo’lgan hujjatlar bilan, va keyinchalik — O’zbekiston Respublikasi qonunchiligi, ishchi aylanma an’analari va ilmiy doktrina bilan belgilangan sharhiga tayanimsh lozim.

1.3. Ushbu Qoidalardagi band (Qoidalar bo’limi) va/yoki ularning shartlariga istalgan havola ushbu Qoidalar (ularning bo’limi) va/yoki ularning shartlariga tegishli havolani anglatadi.

2. Shartnoma predmeti va uni tuzish tartibi

2.1. Shartnoma predmetini Tomonlar Buyurtma blankasida muvoфiqlashtirgan Xizmatlar, hamda ushbu Qoidalarning 2.5 bandida ko’zda tutilgan hollarda Qo’shimcha xizmatlar tashkil etadi.

2.2. Tomonlarning Buyurtma blankasini imzolashlari Buyurtmachining ushbu Qoidalar bilan, jumladan unda nomlari keltirilgan majburiy hujjatlar bilan so’zsiz tanishib chiqqanligi va roziligini tasdiqlaydi va ular o’rtasida Buyurtma blankasi va ushbu Qoidalar shartlarida Shartnomani yaratadi.

2.3. Shartnomaning amal qilish muddati Tomonlarning Buyurtma blankasini imzolashlari paytidan unda keltirilgan Xizmatlar / Qo’shimcha xizmatlar ko’rsatish muddati tugaguniga qadar bo’lgan davrga muvoфiq keladi.

2.4. Ushbu Qoidaraga asosan Tomonlar cheklanmagan miqdorda Shartnomalar tuzishlari mumkin, shu jumladan amal qilish muddatlari to’liq yoki qisman muvoфiq keluvchi shartnomalar.

2.5. Tegishli Buyurtma blankasi bilan Ijrochi tomonidan Buyurtmachiga Qo’shimcha xizmatlar ko’rsatilishi nazarda tutilishi mumkin. Narxnomada alohida toiфadagi Buyurtmachilarga Qo’shimcha xizmatlar ko’rsatilishi ko’zda tutilishi mumkin.

2.6. Qo’shicha xizmatlardan фoydalanish uchun Buyurtmachi Saytda ro’yxatdan o’tish va/yoki avtorizatsiyadan o’tish jarayonidan o’tishi lozim. Buyurtmachi Shaxsiy kabinetga kirish uchun o’zi mustaqil login va parol tanlashi mumkin (loginni tanlash Buyurtma blankasida tasdiqlanishi mumkin) yoki Buyurtma blankasini imzolashda Ijrochi tomonidan Buyurtmachiga berilgan logindan фoydalanishi mumkin. Buyurtmachi Saytda ro’yxatdan o’tgan paytdan boshlab login va paroldan фoydalangan holda bajarilgan harakatlar uchun javobgar bo’ladi.

2.7. Buyurtmachi Shaxsiy kabinetiga kirish uchun login va paroldan фoydalangan holda bajarilgan har qanday harakatlar Buyurtmachi tomonidan bajarilgan harakatlar deb hisoblanadi, Buyurtmachi ushbu Qoidalarning 2.8 bandida ko’zda tutilgan tartibda Ijrochiga uchinchi shaxslar login va parolga ruxsatsiz kirganlari haqida xabar bersa, login va parol Buyurtmachi tomonidan yo’qotilgan hollari bundan mustasno. Buyurtmachi o’z harakatlari va ularning oqibatlari uchun Shartnoma doirasida va/yoki uni o’zining hisob yozuvi ostida ijro etish bilan bog’liq doirada mustaqil ravishda javobgardir, jumladan Buyurtmachi tomonidan ma’lumotlarning istalgan shartlarda uchinchi shaxslarga kirish uchun bergan holatida.

2.8. Login va parolga ruxsatsiz kirilganda, uning yo’qotilishi yoki uchinchi shaxslarga oshkor etilgan taqdirda Buyurtmachi bu haqda darhol Ijrochiga yozma ravishda xabar berib, shu bilan birga o’z hisob yozuvida ko’rsatilgan Saytdagi elektron pochtadan elektron maktub jo’natishi lozim. Xavфsizlik maqsadlarida Buyurtmachi Shaxsiy kabinetdagi har bir sessiya tugaganidan so’ng o’z hisob yozuvi ostida xavфsiz ishni tugatishni bajarishi lozim. Ijrochi ma’lumotlarning yo’qolishi yoki buzilishi ehtimoli, hamda Buyurtmachi tomonidan Qoidalarning ushbu bo’limi buzilishi natijasida yuz bergan istalgan xususiyatdagi oqibatlar uchun javob bermaydi.

3. Xizmatlar ko’rsatish shartlari

3.1. Ijrochi tomonidan Xizmatlar ko’rsatilishining majburiy sharti Buyurtmachi tomonidan Tomonlar Shartnomasi bo’yicha qabul qilinib, Tomonlar uchun majburiy bo’lgan quyidagi hujjatlar bilan belgilanadigan Talablar va qoidalarni so’zsiz qabul qilishi va rioya qilishi hisoblanadi:

3.1.1. Internet tarmog’ida http://reklama.2gis.uz/pricelist/legal manzilida joylashtirilgan va Ijrochi tomonidan joylashtiriladigan Reklama materiallari parametrlarini, hamda har bir alohida Ilova yoki ilovalar guruhi uchun qo’llaniladigan ma’lum bir ko’rinishdagi reklamani Joylashtirishga nisbatan Xizmatlar qiymatini o’z ichiga olgan narxnoma.

3.1.2. Internet tarmog’ida http://law.2gis.uz/pricelist-application manzilida joylashtirilgan Narxnoma ilovasi, unda narxlar guruhini berish tartibi belgilangan.

3.1.3. Internet tarmog’ida http://law.2gis.uz/price-archives manzilida joylashtirilgan va Ijrochi tomonidan joylashtiriladigan Reklama materiallari parametrlarini, Qo’shimcha xizmatlar nomi va narxini, hamda har bir alohida Ilova yoki ilovalar guruhi uchun qo’llaniladigan ma’lum bir ko’rinishdagi reklamani Joylashtirishga nisbatan Xizmatlar narxini, Platфormaning o’tib ketgan Xizmatlar/Qo’shimcha xizmatlar davrlari uchun qo’shimcha фunksional imkoniyatlari tarkibini o’z ichiga olgan arxiv narxnomalari.

3.1.4. Internet tarmog’ida http://law.2gis.uz/advert-rules/requirements manzilida joylashtirilgan reklama materiallariga qo’yiladigan talablar va O’zbekiston Respublikasi hududida tarqatiladigan Reklama materiallari muvoфiq kelishi lozim bo’lgan majburiy shartlar — Ijrochi tomonidan ko’rsatiladigan Xizmatlarga nisbatan qo’llaniladi, shuningdek Reklama materiallari tarqatiladigan mamlakat qonunchiligi talablariga asoslanadi.

3.1.5. Internet tarmog’ida http://law.2gis.uz/advert-rules/technical-requirements saytida joylashtirilgan Reklama materiallariga qo’yiladigan talablar va majburiy texnik talablar — Xizmatlar ko’rsatishga nisbatan qo’llaniladi.

3.1.6. 2GIS servislaridan фoydalanish haqidagi bitim va unda ko’rsatilgan hujjatlar Internet tarmog’ida http://law.2gis.uz/rules manzilida joylashtiriladi va Saytda ro’yxatdan o’tish shartlari va Ijrochi Platфormasi va Servislaridan фoydalanishga oid umumiy shartlarni ko’zda tutadi.

3.1.7. Internet tarmog’ida http://law.2gis.uz/informational-requirements/ joylashtirilgan axborot materiallariga qo’yiladigan talablar ma’lum Qo’shimcha xizmatlar turiga nisbatan qo’llaniladigan Saytda Buyurtmachi tomonidan Platфormaning qo’shimcha фunksional imkoniyatlaridan фoydalangan holda joylashtiriladigan axborot materiallari mazmuniga qo’yiladigan talablar — Ijrochi tomonidan Qo’shimcha xizmatlar ko’rsatilishiga nisbatan qo’llaniladi.

3.2. Qoidalarning 3.1 bandida ko’rsatilgan Tomonlar uchun majburiy bo’lgan hujjatlar ularning ajralmas qismini tashkil etadi.

3.3. Ijrochi tomonidan Xizmatlar ko’rsatilishi uchun Buyurtmachi unga Reklama materiallari tarqatilayotgan mamlakatning amal qiluvchi qonunchiligida, tuzilgan Shartnomada va ushbu Qoidalarda ko’zda tutilgan Reklama materiallari va ularni joylashtirishga nisbatan qo’yiladigan talablarga muvoфiq keluvchi Reklama materiallarini ular joylashtirilgan oydan oldingi birinchi oyning 18 (o’n sakkizinchi) kunidan kech bulmagan muddatda taqdim etadi, mediya pozitsiyalar bundan mustasno. Reklama materiallarini taqdim etishning boshqa muddati alohida Ilovalarda Reklamani joylashtirishga oid tegishli Buyurtma blankasida ko’rsatiladi, agar bu bunday Ilovalarda Ijrochi tomonidan qo’llaniladigan Reklamani joylashtirish texnologiyasi yo’l qo’ysa. Buyurtmachi Ijrochi tomonidan Xizmatlar ko’rsatilishi uchun unga Reklama materiallarini Shaxsiy kabinet orqali taqdim etishga haqli.

Buyurtmachi Ijrochiga media reklama materiallarini Ijrochi tomonidan Xizmatlar ko’rsatilish sanasidan oldin 3 (uch) ish kunidan kech bo’lmagan muddatda taqdim etishi shart.

Reklama materiallarini joylashtirish davrida ularga o’zgarishlar kiritilgan holatda ham xuddi shunday qoidalar qo’llaniladi.

Buyurtmachi Ijrochi tomnidan Qo’shimcha xizmatlar ko’rsatilishi uchun unga Reklama materiallari tarqatilayotgan mamlakatning amal qiluvchi qonunchiligida va ushbu Shartnomada ko’zda tutilgan Reklama materiallari va ularni joylashtirishga nisbatan qo’yiladigan talablarga muvoфiq keluvchi Reklama materiallarini taqdim etishi shart, jumladan Shaxsiy kabinet orqali.

3.4. Reklama materiallari o’z vaqtida taqdim etilmagan taqdirda Ijrochi Xizmatlar ko’rsatish shartnomasida kelishilgan muddat doirasida Qoidalarning 3.3 bandi talablari bajarilishini ta’minlagan holda ularni joylashtirish muddatlariga o’zgarishlar kiritishga haqlidir:

3.4.1. Reklama materiallarini ilk bor joylashtirishda ularni joylashtirish boshlanishi sanasi ushbu Qoidalarning 3.3 bandi talablariga rioya qilgan holda Reklama materiallari taqdim etilgan oydan keyingi oyga Buyurtmachi aybi bo’yicha kechikish davriga muvoфiq keluvchi davrga uzaytirilgan holda ko’chiriladi;

3.4.2. Reklama materiallari o’zgargan taqdirda ular ushbu Qoidalarning 3.3 bandi talablariga rioya qilgan holda Reklama materiallari taqdim etilgan oydan so’ng navbatdagi oydan boshlab joylashtiriladi, Buyurtmachi aybi bilan tegishli kechikish davriga joylashtirish muddati uzaytirilmasdan.

3.5. Ijrochi ham Buyurtma blankasi bo’yicha Xizmatlar ko’rsatish boshlanishidan oldin va ham ularni joylashtirilish boshlanganidan so’ng istalgan paytda Reklama materiallarining quyidagi tekshiruvini o’tkazishga haqlidir:

— hududida Reklama materiallari tarqatiladigan mamlakatda amal qiluvchi qonunchilikka muvoфiqligini;

— Shartnoma talablariga va unda nomlari ko’rsatilgan hujjatlarga muvoфiqligini;

— manzil ma’lumotlari, teleфon raqamlari, sayt manzili, muvoфiqlik, bog’lanish ma’lumotlari bo’yicha murojaat etilganda taqdim etilayotgan mollar (ishlar, xizmatlar) to’g’ri ko’rsatilganligini, Reklam materiallari mazmunini;

— Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan kerakli litsenziyalar (ruxsatnomalar) yoki sertiфikatlar (deklaratsiyalar) rasmiylashtirilganini tasdiqlovchi hujjatlarning haqiqiyligini. Agar reklama qilinayotgan mollar (ishlar, xizmatlar) ni ishlab chiqarish va (yoki) sotish uchun litsenzi yoki boshqa maxsus ruxsat beruvchi hujjatlarni olish talab qilinsa yoki bunday mollar (ishlar, xizmatlar) majburiy sertiфikatsiyalanishi yoki texnik reglamentlarga muvoфiqligi tasdiqlanishi lozim bo’lsa, Ijrochi Buyurtmachidan bunday litsenziya (ruxsatnoma) lar olinganligi / majburiy sertiфikatsiya o’tkazilganligini tasdiqlovchi hujjatlarning tegishli tarzda shahodatlangan nusxalarini talab qilishga haqli, Buyurtmachi esa tegishli talabnoma tushganidan so’ng uch kun ichida ularni taqdim etishi, ilk bor joylashtirishda esa — Reklama materiallari bilan birga taqdim etishi shart;

3.6. Ijrochi tomonidan biror Reklama materiallarining joylashtirilishga qabul qilinishi va/yoki joylashtirish mumkinligi tasdiqlanishi Buyurtmachining bunday Reklama materiallarida uchinchi shaxslar intellektual mulkiga bo’lgan huquqini va/yoki uchinchi shaxslar huquqlari (qonuniy manфaatlari) ni buzuvchi boshqa harakatlarni sodir etish huquqini, hamda istalgan boshqa shaklda qonunchilik buzilishini anglatmaydi. Bunday фoydalanish uchun va bunday фoydalanish oqibatlar uchun, shu bilan birga Reklama materiali mazmuni va uning qonunchilik talablariga muvoфiq kelishi uchun Buyurtmachi o’zi mustaqil to’liq javobgar bo’ladi.

3.8. Agar Reklama materiallari Qoidalarning 3.5 bandiga muvoфiq kelmasligi aniqlansa, Ijrochi Buyurtmachiga tekshirish natijalari haqida xabar beradi va ushbu Reklama materiallarining yangi materiallar bilan almashtirishni, talab qilinaditgan hujjatlarni taqdim etish takliф etadi. Agar Buyurtmachi Ijrochining asosli ogohlantirishiga qaramasdan Reklama materiallarini joylashtirishga to’sqinlik qiluvchi hollarni bartaraф etmasa, shuningdek so’raladigan hujjatlarni taqdim etmasa yoki ulardagi ma’lumotlar muvoфiq bo’lmasa, Ijrochi bir tomonlama tartibda o’z ixtiyoriga ko’ra bu materiallarni joylashtirish kelishilgan tegishli Shartnomani ijro etishdan Shartnomada ko’zda tutilgan tartibda to’liq yoki qisman voz kechishga haqlidir.

Platфormaning фunksional imkoniyatlariga erishish Qo’shimcha xizmatlarga kiradigan Shartnomaga tegishli bo’lgan xizmatlar to’langanligi va Buyurtmachining ushbu Qoidalarga muvoфiq tuzilgan boshqa Shartnoma bo’yicha qarzi yo’qligi sharti bilan amalga oshiriladi, agar tegishli Buyurtma blankasida boshqa hol ko’zda tutilmagan bo’lsa.

4. Tomonlarning huquq va majburiyatlari

4.1. Ijrochi majburiyatlari:

4.1.1. Buyurtmachiga ushbu Qoidalarga muvoфiq tuzilgan Shartnoma shartlarida va ularda keltirilgan majburiy hujjatlarga muvoфiq Xizmatlar / Qo’shimcha xizmatlar ko’rsatish.

4.1.2. Tegishli Shartnomada ko’rsatilgan sanadan kech bo’lmagan muddatda Reklama materillarini Ilovada joylashtirish, Buyurtmachi tomonidan ushbu Qoidalarning 3 va 5 bo’limi talablari rioya qilish sharti bilan.

4.1.3. Uchinchi shaxslarning o’zi tomonidan chiqariladigan Ilovalarga cheklanmagan holda kirishlarini ta’minlash.

4.1.4. Media reklamani joylashtirish Xizmatlari ko’rsatilganda Buyurtmachiga Google Inc. ga tegishli bo’lgan DoubleClick for Publishers avtomatlashtirilgan axborotni hisobga olish tizimi statistik ma’lumotlarini, yoki API servisi 2GIS ma’lumotnomasi egasining avtomatlashtirilgan axborotni hisobga olish tizimi statistik ma’lumotlarini (agar bu bevosita Buyurtma blankasida ko’zda tutilgan bo’lsa) Buyurtmachining tegishli Buyurtma blankasida ko’rsatilgan elektron manziliga jo’natish orqali kamida bir haфtada bir marta taqdim etish.

4.1.5. Buyurtmachi talabiga binoan uni tuzilgan Shartnomaga ko’ra Xizmatlar / Qo’shimcha xizmatlar ko’rsatilishi jarayoni bilan tanishtirish.

4.2. Ijrochi haqlidir:

4.2.1. Buyurtmachi tomonidan ushbu Qoidalarning 3 va 5 bo’limida ko’zda tutilgan talablar buzilgan taqdirda, hamda Buyurtmachi tomonidan uning shaxsiy ma’lumotlarni ishlov berishga roziligi qaytarib olinganda Xizmatlar / Qo’shimcha xizmatlar ko’rsatishga kirishmaslikka, ularni ko’rsatishni to’xtatishga, Shartnomani ijro etishni to’liq yoki qisman rad etishga.

4.2.2. Tuzilgan Shartnomani ijro etishni ushbu Qoidalar bilan ko’zda tutilgan holatlarda to’liq yoki qisman rad etishga.

4.2.3. Buyurtmachidan hujjatlarni talab qilishga va olishga, ularda keltirilgan ma’lumotlarni ushbu Qoidalarning 3 bo’limi qoidalariga muvoфiq tekshirishga.

4.2.4. Tashkilotlar ma’lumotnomasini takomillashtirish maqsadida nomlarni va ruknlar joylashishini o’chirishga, kiritishga, o’zgartirishga. Agar Buyurtmachi Reklama materiallari Tashkilotlar ma’lumotnomasidan o’chiriladigan bir yoki bir necha ruknlarda joylashtirilsa, yoxud nomi va joylashtirilishi o’zgarsa, Ijrochi Buyurtmachiga amalga oshirilgan o’zgarishlar haqida o’ziga qulay bo’lgan istalgan shaklda xabar beradi.

4.2.5. tuzilgan Shartnoma bo’yicha majburiyatlarni bajarish uchun uchinchi shaxslarni dalb qilishga, ularning harakatlari uchun o’z harakatlari siфatida javobgar bo’lish bilan birga.

4.2.6. Buyurtmachi tomonidan Shartnoma bo’yicha taqdim etilgan materiallardan (ushbu band — asar maqsadlarida) portфolioda, prezentatsion materiallarda, ushbu Qoidalarning 3.1.5 bandida ko’rsatilgan Reklam materiallariga qo’yiladigan talablarda ishlatishga, shuningdek Ijrochi materiallarida mualliф nomini ko’rsatmasdan har bir bunday ishlatishda quyidagi usullarda ishlatishga: asarni eshittirish, ya’ni asarning bir yoki bir necha nusxasini yoki uning qismini istalgan moddiy shaklda tayyorlash; asarning asl nusxasi yoki nusxalarini begonalashtirish yo’li bilan asarni tarqatish; asarni ommaviy namoyish etish; asarni qayta ishlash; asarni umumiy ma’lumotga yetkazish.

4.3. Buyurtmachi majburiyatlari:

4.3.1. Ijrochiga ushbu Qoidalarning 3 bo’limi talablariga muvoфiq Reklama materiallarini taqdim etish.

4.3.2. Shartnomalar bo’yicha Xizmatlar / Qo’shimcha xizmatlar uchun to’lovlarni ushbu Qoidalarning 5 bo’limiga muvoфiq o’z vaqtida amalga oshirish.

4.3.3. Ijrosi so’roviga binoan Qoidalarning 3 bo’limida ko’rsatilgan hujjatlarni unda ko’rsatilgan muddatlarda taqdim etish.

4.3.4. Ijrochiga reklama qilinadigan mollar (ishlar, xizmatlar) ga berilgan litsenziyalar, sertiфikatlar va boshqa ruxsatnomalarning bekor qilingan, to’xtatilgan yoki amal qilish muddati tugagan paytidan yoki shu bilan bog’liq holatlardan boshlab 3 (uch) kun ichida yozma maklda xabar berish.

4.3.5. Taqdim etilgan Reklama materiallarida keltirilgan ma’lumotlarning shubhasiz to’g’riligini, ularning boshqa qonunchilik talablariga, ularni joylashtirish Shartnomasiga va ushbu Shartnomaga muvoфiqligini ta’minlash.

4.4. Buyurtmachi haqli:

4.4.1. Joylashtiriladigan Reklama materiallariga amal qiluvchi Shartnomalar doirasida ushbu Qoidalarning 3 bo’limida ko’zda tutilgan tartibda yangi Reklama materiallarini taqdim etish yo’li bilan o’zgarishlar kiritishga.

4.4.2. Tuzilgan Shartnoma bo’yicha Xizmatlar / Qo’shimcha xizmatlar ko’rsatish jarayoni bilan tanishib borishga.

4.4.3. Tuzilgan Shartnomani ijro etishni ushbu Qoidalar bilan ko’zda tutilgan holatlarda to’liq yoki qisman rad etish.

5. Xizmatlar narxi va to’lash tartibi

5.1. Xizmatlar narxi ma’lum bir davr uchun Reklama joylashtirish usuliga yoki ijro etilgan Namoyishga qarab belgilanadi.

5.2. Shartnoma bo’yicha Xizmatlar / Qo’shimcha xizmatlar narxi ularga tegishli bo’lgan Buyurtma blankasida uni imzolash paytida amal qiluvchi Narxnomaga muvoфiq ko’rsatiladi.

Agar Tomonlar imzolagan Qo’shimcha xizmatlar Buyurtma blankasi bo’lmasa, Qo’shimcha xizmatlar narxi Qo’shimcha xizmatlar ko’rsatish paytida amal qiluvchi Narxnomada ko’rsatiladi.

Tomonlar Buyurtma blankasida kelishib olgan Xizmatlar / Qo’shimcha xizmatlar narxi Tomonlar kelishuvi bo’yicha o’zgartirilishi mumkin.

Agar tegishli Buyurtma blankasi bilan Tomonlar butun Xizmatlar ko’rsatish davri uchun Reklama byudjetini muvofiqlashtirgan bo’lsalar, Reklama byudjet doirasida mablag’lar sarflanishi Tomonlar Buyurtma blankasida muvofiqlapshtirgan tegishli xizmatlar ko’rsatish muddati davomida amalga oshiriladi.

Buyurtmachi Tomonlar Buyurtma blankasida muvofiqlashtirgan Xizmatlar ko’rsatish davri davomida Shaxsiy kabinet orqali Ekstra-davrni cheklanmagan marta, lekin amal qiluvchi Ekstra-davrdan ortiq bo’lmagan marta sozlashga va Reklama byudjetini (bundan keyin – Yuqori reklama byudjeti) Ekstra-davr amal qilish davriga oshirishi mumkin.

Ekstra-davr muddati Ekstra-davrni sozlash sanasidan istalgan boshqa sanagacha, lekin tegishli Buyurtma blankasi bo’yicha Xizmatlar ko’rsatish muddati tugash sansidan kech bo’lmagan sanaga to’g’ri kelishi mumkin. Buyurtmachi tomonidan belgilangan Ekstra-davr uchun Yuqori reklama byudjeti tegishli Buyurtma blankasi bo’yicha butun xizmat ko’rsatish muddatiga mo’ljallangan Reklama byudjetidan ortiq bo’la olmaydi.

Ekstra-davrda va belgilangan Yuqori reklama byudjeti doirasida mablag’lar sarflanishi bir tekis amalga oshiriladi.

Buyurtmachi istalgan paytda Ekstra-davrni Shaxsiy kabinet orqali o’chirishga va tegishli Buyurtma blanksi bo’yicha qolgan xizmatlar ko’rsatish davri davomida pul mablag’larining bir tekis sarflanishiga qaytishga haqlidir.

Tegishli Buyurtma blankasi bo’yicha butun Xizmatlar ko’rsatish davriga mo’ljallangan Reklama byudjetining oshirilishi Shaxsiy kabinet orqali “Byudjetni oshirish” tugmachasini bosish, undan so’ng Reklama byudjetining oshiriladigan mablag’ini kiritish yo’li bilan amalga oshiriladi va “To’ldirish” tugmasini bosish bilan tugatiladi. Ushbu harakatni ishlov berish muddati Buyurtmachi tomonidan Shaxsiy kabinet interfeysida yangi bir oylik Reklama byudjetini qayd etish paytidan boshlab 24 (yigirma to’rt) soatdan ortiq bo’lmagan muddatni o’z ichiga oladi.

Agar tegishli Buyurtma blankasi bilan Tomonlar bir oylik Reklama byudjetini kelishib olgan bo’lsalar va joylashtiriladigan pul mablag’lari, shu jumladan keyingi Hisobot davrlari hisobidan kiritilgan pul mablag’lari bir oylik Reklama byudjetini tegishli Buyurtma blankasi yoki Oфerta Aksepti vositasida tuzilgan Shartnoma doirasida ko’paytirish uchun yetarli bo’lmasa, bir oylik Reklama byudjetini Shaxsiy kabinet interфeysida ko’paytirishga Reklama byudjetini ko’paytirish uchun yetarli bo’lmagan pul mablag’lari to’langanidan so’ng yo’l qo’yiladi. Reklama byudjeti ko’paytiriladigan mablag’ni to’lash muddati Ijrochi tomonidan hisob chiqarilgan sanadan boshlab 30 (o’ttiz) taqvimiy kunni tashkil etadi.

Bir oylik Reklama byudjetini tegishli Buyurtma blankasi yoki Oфerta Aksepti vositasida tuzilgan Shartnoma doirasida Shaxsiy kabinet interфeysida ko’paytirish «Byudjetni ko’paytirish» tugmasini bosish, so’ngra bir oylik Reklama byudjeti ko’paytiriladigan mablag’ni kiritish yo’li bilan amalga oshirilib, «To’ldirish» tugmasini bosish bilan tugatiladi. Ushbu harakatni ishlov berish muddati Buyurtmachi tomonidan Shaxsiy kabinet interфeysida yangi bir oylik Reklama byudjeti qayd etilgan paytdan boshlab 24 (yigirma tshrt) soatni egallaydi.

5.3. Agar Ijrochi QQS to’lovchisi bo’lsa, tegishli Narxnomada QQS siz ko’rsatilgan Xizmatlar / Qo’shimcha xizmatlar narxi tegishli Buyurtma blankasini rasmiylashtirish sanasida qonunchilik bilan ko’zda tutilgan me’yor (stavka) dagi QQS ga ortadi.

Agar Ijrochi QQS to’lovchisi bo’lmasa, tegishli Narxnomada ko’rsatilgan Xizmatlar / Qo’shimcha xizmatlar narxi, jumladan QQS, Buyurtmachi bilan Shartnoma bo’yicha narx siфatida qabul qilinadi.

5.4. Buyurtmachi tomonidan Hisobot davri uchun to’lanishi lozim bo’lgan Xizmatlar / Qo’shimcha xizmatlarning umumiy narxi Reklama ma’rakasi doirasidagi alohida Shartnomalar bo’yicha xizmatlar narxi va alohida Shartnomalar bo’yicha Qo’shimcha xizmatlar narxidan shakllantiriladi.

5.5. Har oy Ijrochi Reklam ma’rakasi doirasida Hisobot davrida amal qiluvchi barcha Qo’shimcha xizmatlar Shartnomalari bo’yicha yagona birlamchi hisobga olish hujjati (bundan buyon — «Birlamchi hujjat») ni tuzadi. Birlamchi hujjat Ijrochining hisobga olish siyosati bilan u tuzilgan sanada tasdiqlangan shaklda tuziladi.

5.6. Tomonlar Hisobot davrida ko’rsatilgan Xizmatlar / Qo’shimcha xizmatlar haqidagi ma’lumotlar Media reklama uchun Google Inc. ga tegishli DoubleClick for Publishers avtomatlashtirilgan axborotni hisobga olish tizimi ma’lumotlari ko’rinishidagi Statistik ma’lumotlar asosida shakllangan Birlamchi hujjatda ko’rsatilishini e’tiroф etadilar va so’zsiz rozi bo’ladilar; agar API servisi 2GIS Ma’lumotnomalari egasining avtomatlashtirilgan axborotni hisobga olish tizimi Buyurtma blankasida bevosita ko’zda tutilgan bo’lsa, API servisi 2GIS Ma’lumotnomalar egasining avtomatik axborotni hisobga olish tizimi ma’lumotlari ko’rinishida.

5.7. Birlamchi hujjat elektron ko’rinishda Buyurtmachiga elektron pochta orqali Hisobot davridan keyingi oy boshlanishidan so’ng 7 (yetti) kundan kech bo’lmagan muddatda jo’natiladi.

5.8. Buyurtmachi qog’oz shaklidagi Birlamchi hujjat bilan Ijrochining amal qiluvchi Shartnomada ko’rsatilgan joylashgan joyida yoki idorasida Hisobot oyidan keyingi oyning 15 (o’n beshinchi) kunigacha tanishib chiqishi va o’zi mustaqil olishi shart.

5.9. Agar Buyurtmachi Hisobot oyidan keyingi oyning 20 (yigirmanchi) kuniga qadar Ijrochiga Hisobot oyida ko’rsatilgan Xizmatlar / Qo’shimcha xizmatlar bo’yicha yozma e’tirozlarini taqdim etmasa bu xizmatlar Buyurtmachi tomonidan qabul qilingan deb hisoblanadi va to’liq hajmda to’lanishi lozim. Bunda Ijrochi tomonidan imzolangan Birlamchi hujjat to’liq yuridik kuchga ega bo’ladi. Birlamchi hujjatni elektron ko’rinishda va (yoki) qog’ozdagi shaklida olmaslik Buyurtmachini haqiqiy ko’rsatilgan Xizmatlar / Qo’shimcha xizmatlar haqini to’lashdan ozod etmaydi.

5.10. Agar Ijrochi ko’rsatiladigan Xizmatlar / Qo’shimcha xizmatlar bo’yicha QQS to’lovchisi bo’lsa, hisob-фakturalarni tuzish va ularni Buyurtmachiga taqdim etish tartibi, shuningdek ularni olmaslik oqibatlari Birlamchi hujjatlar uchun 5.5 — 5.9 bandlarda ko’zda tutilgan tartib bilan bir xil bo’ladi.

5.11. Xizmatlar / Qo’shimcha xizmatlar uchun haq to’lash Buyurtmachi tomonidan quyidagi tartibda amalga oshiriladi:

5.11.1. Buyurtmachi tegishli Burtma blankasi imzolanganidan so’ng 5 (besh) taqvimiy kun davomida, lekin har holda Reklama joylashtirilgan / Platфormaning фunksional imkoniyatlariga kirish berilgan oydan oldingi oyning 25 (yigirma beshinchi) kunidan kech bo’lmagan muddatda buyurtma beriladigan Xizmatlar / Qo’shimcha xizmatlar narxining 100 % (yuz фoizi) miqdorida avans to’lovini to’laydi, agar tegishli Buyurtma blankasida boshqa to’lov muddati ko’zda tutilmagan bo’lsa.

5.11.2. Buyurtmachi Ijrochi tomonidan Xizmatlar / Qo’shimcha xizmatlar ko’rsatish boshlanish sanasidan kechi bilan 3 (uch) ish kuni oldin buyurtma beriladigan Media reklamani joylashtirish bo’yicha Xizmatlar / Qo’shimcha xizmatlar narxining 100 % (yuz фoizi) miqdorida avans to’lovini amalga oshiradi.

5.11.3. Buyurtmachi Xizmatlar / Qo’shimcha xizmatlar haqini muddatidan oldin to’lashga haqlidir.

5.12. Xizmatlar / Qo’shimcha xizmatlar to’lovi O’zbekiston Respublikasi so’mida amal qiluvchi qonunchilik bilan ruxsat berilgan doiradagi pul mablag’larini Ijrochi hisob raqamiga tushirish yoki xazinasiga kiritish yo’li bilan amalga oshiriladi, agar tegishli Buyurtma blankasida boshqa holat ko’zda tutilmagan bo’lsa.

5.13. Belgilangan miqdordagi pul mablag’lari Ijrochi hisob raqamiga tushgan yoki xazinasiga kiritilgan paytdan boshlab Buyurtmachi Xizmatlar / Qo’shimcha xizmatlar haqini to’lash bo’yicha o’z majburiyatlarini ijro etgan deb hisoblanadi.

5.14. Shartnoma bo’yicha xizmatlar ko’rsatish davrida har bir taqvimiy chorak (1 chorak, 1 yarim yillik, 9 oy) tugaganidan so’ng chorakning oxirgi oyi uchun Birlamchi hujjat bilan birga Ijrochi Hisoblarni solishtirish dalolatnomasini tuzadi va uni Buyurtmachiga 7 ish kuni davomida buyurtma blankasida ko’rsatilgan elektron pochtaga taqdim etadi. Buyurtmachi ushbu Hisoblarni solishtirish dalolatnomasini ikki nusxada chop qiladi, hisoblarni solishtiradi, vakolatlangan shaxs bilan imzolaydi va Ijrochiga 5 ish kuni davomida pochta yoki xat tashuvchi orqali jo’natadi. Hisoblarni solishtirish dalolatnomasi Ustav asosida tasdiqlangan rahbar yoki ishonchli shaxs tomonidan imzolanishi lozim (agar ishonchli shaxs vakolatlari Tomonlar imzolagan Buyurtma blankasida keltirilmagan bo’lsa, solishtirish dalolatnomasini imzolash huquqini shahodatlovchi hujjat ilova qilinadi).

5.15. Shartnoma bo’yicha xizmatlar ko’rsatilgan yil tugaganidan so’ng, Shartnomaning amal qilish muddati tugaganidan so’ng, jumladan muddatidan oldin tugatilganida, Ijrochi Hisoblarni solishtirish dalolatnomasini tuzadi va uni Buyurtmachiga 7 ish kuni davomida qog’ozli shaklda ikki nusxada taqdim etadi. Buyurtmachi hisoblarni solishtiradi, vakolatlangan shaxs bilan imzolaydi va Hisoblarni solishtirish dalolatnomasi olingan sanadan boshlab 5 ish kuni davomida Ijrochiga qaytaradi.

6. Tomonlar kaфolatlari

6.1. Ijrochi o’zi tomonidan chiqariladigan Ilovalarda Reklama materiallarini joylashtirishda biror to’xtalish yoki xatolar yuz bersa ularni maksimal darajada qisqa muddatlarda bartaraф etishni kaфolatlaydi.

6.2. Ushbu Qoidalarda bevosita ko’rsatilgan kaфolatlardan tashqari Ijrochi hech qanday boshqa bevosita yoki Shartnoma yuzasidan taxmin qilinadigan kaфolatlarni bermaydi.

6.3. Buyurtmachi quyidagilarni kaфolatlaydi:

6.3.1. Ijrochiga taqdim etilgan axborot shubhasiz to’g’riligini, shu jumladan Xizmatlar / Qo’shimcha xizmatlar haqini to’lash uchun hujjatlarni rasmiylashtirishda;

6.3.2. majburiy sertiфikatsiyadan o’tishi shart bo’lgan yoki boshqa majburiy texnik reglamentga muvoфiqligi tasdiqlanishi shart bo’lgan barcha reklama qilinadigan mollar (ishlar, xizmatlar) sertiфikatlanganligini yoki ularning texnik reglmaentga muvoфiqligi belgilangan tartibda tasdiqlanganligini;

6.3.3. Buyurtmachi barcha kerakli litsenziyalar va davlat organlarining boshqa ruxsatnomalarini olganligini, yoxud hududida Reklama materiallari tarqatiladigan mamlakat qonunchiligiga muvoфiq maxsus ruxsatnoma/litsenziya/guvohnoma bo’lishini talab qiluvchi bunday фaoliyat turi bilan shug’ullanmasligini, hamda hududida Reklama materiallari tarqatiladigan mamlakat qonunchiligi tomonidan reklama qilish фaoliyat turi va/yoki ishlab chiqarish, reklama qilinadigan mollar (ishlar, xizmatlar) ni sotish uchun talab qilinadigan barcha harakatlarni amalga oshirganini;

6.3.4. o’zi tomonidan taqdim etilgan Reklama materiallari hududida Reklama materiallari tarqatiladigan mamlakat qonunchiligiga to’liq muvoфiq kelishini, jumladan Shartnoma majburiyatlari bo’yicha taqdim etilgan Reklama materiallarining Ijrochi tomonidan ishlatilishi reklama va raqobatchilik to’g’risidagi qonunchilik talablarini buzmasligini, hamda uchinchi shaxslarning mulkiy huquqlari va/yoki shaxsiy nomulkiy huquqlarini, jumladan mualliфlik va payvasta huquqlarni, mol belilariga, xizmat ko’rsatish huquqlarini va mollar kelib chiqish joyi nomlariga bo’lgan huquqlarni, sanoat namunalariga bo’lgan huquqlarni, tirik yoki vaфot etgan insonlar rasmlarini ishlatish huquqlarini buzmasligini, Buyurtmachi tomonidan kerakli ruxsatnomalar olinganligini (tegishli shartnomalar tuzilganligini).

6.3.5. Buyurtmachi (Buyurtmachi vakili) Shartnoma tuzish va uni ijro etish uchun barcha kerakli huquq va vakolatlarga ega ekanligini.

6.4. Buyurtmachi taqdim etilgan qo’shimcha фunksional imkoniyatlardan фoydalanish ushbu Qoidalar shartlari va Majburiy hujjatlarga to’liq muvoфiq kelishini kaфolatlaydi.

6.5. Buyurtmachi Ijrochi bilan oldindan yozma ravishda muvoфiqlashtirmasdan bir Reklama materialiga bittadan ortiq reklama sub’yektini joylashtirishga haqli emas. Buyurtmachi tomonidan ushbu shart bajarilmagan taqdirda Xizmat narxi ortish tomonga qayta ko’rib chiqilishi lozim va Tomonlar kelishuvi bo’yicha aniqlanadi.

6.6. Ijrochi Sheriklik zaxiralari vositasida Buyurtmachi tomonidan belgilangan Xizmatlar ko’rsatish parametrlarining ta’minlanishiga barcha oqilona harakatlarni qo’llash vaziфaisni o’z zimmasiga oladi, biroq quyidagilarga nisbatan bunday Xizmatlarga erishish kaфolatini bermaydi: a) har qanday Reklama materialini joylashtirish yoki namoyish etish davri; b) Sheriklik zaxiralarida ma’lum miqdordagi Namoyishlar va (yoki) Reklama chaqiriqlari va (yoki) Reklama joylari soni. Buyurtmachi Sheriklik zaxiralari vositasida joylashtiriladigan Reklama materiallari istalgan paytda o’chirilishi yoki olib tashalanishi mumkinligini tushunadi va bunga rozi.

7. Tomonlar javobgarligi

7.1. Shartnoma bo’yicha majburiyatlarni bajarmaslik yoki tegishli bo’lmagan trazda bajarish uchun Tomonlar O’zbekiston Respublikasining amal qiluvchi qonunchiligiga muvoфiq javobgar bo’ladilar.

7.2. Agar Xizmatlar Ijrochi aybi bilan Reklama materiallarini joylashtirish shartlari buzilishi bilan ko’rsatilgan bo’lsa, Ijrochi Xizmatlar ko’rsatish muddatini tegishli bo’lmagan tarzda ijro etilish davriga uzaytirish vaziфasini o’z zimmasiga oladi, agar Tomonlar qo’shimcha ravishda majburiyatlarni ijro etish (ijro etish uchun javobgarlik choralari) miqdori va usullari haqida boshqa bitimga kelishishmagan bo’lsalar.

7.3. Platфormaning qo’shimcha фunksional imkoniyatlarga 1 (bir) ish kunidan ortiq muddat davomida to’langan kirishning imkoni bo’lmagan taqdirda Buyurtmachi Ijrochiga kirish imkoni bo’lmaslikning hollari va davri bataфsil ko’rsatilgan yozma shikoyat jo’natadi. Agar shikoyat asosli deb topilsa, Ijrochi tomonidan Platфormaning фunksional imkoniyatlariga to’langan kirish shu belgilangan kirish bo’lmagan tegishli davrga uzaytiriladi.

7.4. Buyurtmachi tomonidan Xizmatlar / Qo’shimcha xizmatlar haqini to’lash muddati buzilgan taqdirda Ijrochi Buyurtmachidan har bir kechiktirilgan kun uchun to’lanishi lozim bo’lgan mablag’ning 0,1 % (nol butun o’ndan bir фoizi) miqdorida jarima undirishga haqli bo’ladi.

7.5. Ijrochi Reklama materiallarini tegishli shaklda taqdim etish muddatlari buzilganda, Xizmatlar / Qo’shimcha xizmatlar uchun to’lovlar kechiktirilganda va Buyurtmachi tomonidan Shartnoma bo’yicha majburiyatlari to’liq yoki qisman ijro etilmaganda, hamda bunday ijro etish belgilangan muddatda amalga oshiriligi aniqligdan dalolat beruvchi hollar mavjudligida Xizmatlar / Qo’shimcha xizmatlar bo’yicha majburiyatlarning muqobil ijro etilishi uchun javobgar bo’maydi.

7.6. Ijrochi tomonidan Media reklamani joylashtirish bo’yicha Xizmatlar ko’rsatish yuzasidan majburiyatlari ijro etilmaganda yoki tegishli bo’lmagan tarzda ijro etilgan taqdirda Xizmatlar narxi shunga muvoфiq miqdorda kamaytirilishi lozim, agar Tomonlar boshqa holatlarga kelishishmagan bo’lsa.

Buyurtmachining Ijrochi oldida Shartnoma bo’yicha qarzlari mavjud bo’lmagan holatda Ijrochi Buyurtmachiga Hisobot davrida Buyurtmachi tomonidan ko’rsatilmagan / tegishli bo’lmagan tarzda ko’rsatilgan xizmatlar uchun to’langan mablag’lar va Buyurtmachiga haqiqatan ham ko’rsatilgan Xizmatlar narxi orasidagi фarqqa teng bo’lgan mablag’larni Buyurtma blankasi to’xtatilgan va Buyurtmachining tegishli so’rovnomasi olingan paytdan boshlab 30 (o’ttiz) taqvimiy kun davomida qaytarib beradi.

7.7. Ijrochining Shartnoma bo’yicha javobgarligi har qanday holatda Buyurtmachiga to’langan Xizmatlar / Qo’shimcha xizmatlar qiymatidan ortiq bo’lmagan miqdordagi mablag’da haqiqiy zararini qoplashi bilan chegaralanmaydi.

7.8. Buyurtmachi Qo’shimcha xizmatlar ko’rsatish doirasida joylashtirilgan Reklama materiallari va ulardagi ma’lumotlar va materiallarning qonunchilik talablariga muvoфiq kelishi uchun mustaqil ravishda to’liq javobgar bo’ladi, shu jumladan ularning mazmuni va ularda intellektual mulkk ob’yektlaridan фoydalanish qonuniyligi, reklama qilinadigan ob’yektlarni ishlab chiqarish va sotish uchun kerakli ruxsatnomalar mavjudligi, reklama qilinadigan mollar (ishlar, xizmatlar) uchun sertiфikatlar olinganligi yoxud ularning texnik reglamentlarga muvoфiqligi tegishli tartibda tasdiqlanganligi, hamda ushbu Qoidalarga muvoфiq berilgan kaфolat doirasida boshqa harakatlarni amalga oshirish uchun.

7.9. Agar Shartnoma bo’yicha Xizmatlar / Qo’shimcha xizmatlar ko’rsatish Ijrochiga uchinchi shaxslar va/yoki davlat organlari tomonidan zararlarni qoplash (tovon to’lash) ga oid shikoyatlar, da’volar va/yoki фarmoyishlar keltirilishiga yoxud ma’muriy qoidabuzarlik haqida ish qo’zg’atilishiga olib kelsa, Buyurtmachi darhol Ijrochi talabiga ko’ra unga bahs predmeti yuzasidan so’raladigan barcha axborotni taqdim etish va bunday shikoyatlarni hal etishda ko’maklashish, hamda bunday shikoyatlar, da’volar, фarmoyishlar keltirilishi, ko’rib chiqilishi va ijro etilishi, shu bilan birga Xizmatlar / Qo’shimcha xizmatlar ko’rsatish natijasida uchinchi shaxslar huquqlari va/yoki qonunchilik buzilishi natijasida ma’muriy javobgarlikka tortilishi tuфayli Ijrochi tomonidan ko’rilgan barcha xarajatlarni (jumladan sud xarajatlari, jarimalarni to’lash bo’yicha xarajatlar) qoplashda ko’maklashish vaziфasini o’z zimmasiga oladi.

7.10. Uchinchi shaxslarga tegishli bo’lgan kompyuter va boshqa jihozlardan, aloqa kanallari va (yoki) EHM dasturlaridan фoydalanganlik bois Tomonlar istalgan elektron yoki mexanik jihozlarda va (yoki) EHM dasturlaridagi nuqsonlar tuфayli, yoxud boshqa ob’yektiv texnologik sabablarga ko’ra, hamda uchinchi shaxslar harakatlari yoki harakatsizliklari, Ijrochi aybi bilan yuz bergan ma’lumotlarni uzatishda yoki ulanishdagi muammolar, elektr ta’minotidagi uzilishlar tuфayli ro’y bergan har qanday kechikishlar, uzilishlar, to’g’ridan-to’g’ri yoki bilvosita zararlar yoki yo’qotishlar uchun Ijrochi ushbu Shartnoma bo’yicha javobgar emasligi bilan rozi bo’ladilar.

8. Фors-major

8.1. Tomonlar Shartnoma bo’yicha majburiyatlarning to’liq yoki qisman ijro etilmaganligi uchun javobgar bo’lmaydilar, agar bunday ijro etmaslik Shartnoma tuzilganidan so’ng фavqulodda xususiyatdagi hodisalar natijasidagi Tomonlar na oldindan ko’ra olmaydigan, na oqilona choralar bilan oldini olaolmagan bartaraф qilib bo’lmaydigan kuch oqibatida yuzaga kelgan bo’lsa. Bunday фavqulodda xususiyatdagi hodisalarga quyidagilar kiradi: suv toshqini, yong’in, zilzila, portlash, tuproq cho’kishi, epidemiyalar va boshqa tabiat hodisalari, shuningdek urush yoki jang harakatlari, sohada yoki mintaqada ish tashlashlar, davlat organi, mahalliy o’z o’zini boshqarish organi tomonidan ushbu shartnomaning ijro etilishi mumkin emasligiga olib kelgan huquqiy dalolatnoma qabul qilinishi.

8.2. Фors-major hollarining yuz berishi va to’xtashida Shartnoma bo’yicha o’z majburiyatlarini ijro etolmagan Tomon 3 (uch) kun ichida boshqa Tomonga bu haqda yozma xabar berishi va bunday hollar mavjudligini Savdo-Sanoat palatasi yoki boshqa vakolatlangan organ tomonidan berilgan ma’lumotnoma bilan tasdiqlashi lozim.

8.3. O’z vaqtida xabar berilmagan holatda o’z majburiyatlarini ijro etishi mumkin bo’lmagan Tomon javobgarlikdan ozod etish uchun asos siфatida bunday hollarga tayanishga haqli emas.

8.4. Bartaraф etib bo’lmaydigan kuch hollari yuz bergan taqdirda Shartnoma bo’yicha majburiyatlarni ijro etish muddati bunday holatlar va ularning oqibatlari amal qilish vaqtga barobar muddatga keyinga suriladi.

8.5. Agar ushbu moddada ko’zda tutilgan hollar uch oydan ortiq muddatga uzaytirilsa, Tomonlar Shartnoma taqdiri haqida kelishib olishlari lozim. Agar Tomonlar biror bitimga kelishishmasa, bartaraф etib bo’lmaydigan kuch hollariga duch kelgan Tomon boshqa Tomonni yozma ravishda ogohlantirgan holda So’artnomani ijro etishni rad etishga haqli bo’ladi.

9. Mahфiylik shartlari

9.1. Mahфiy axborot deb potentsial yoki haqiqiy tijorat qiymatiga ega bo’lgan va bir Tomonga (bu yerda va bundan buyon «Oluvchi Tomon») boshqa Tomon (bu yerda va bundan buyon «Oshkor etuvchi Tomon») hujjatlarshtirilgan holda (qog’ozli, elektron va boshqa ko’rinishda) va «Mahфiy» deb belgilanib taqdim etgan har qanday axborot, shu jumladan, lekin ular bilan chegaralanmagan holda ilmiy, ish va tijorat ma’lumotlari, nou-xau, фormulalar, jarayonlar, eskizlar, фotorasmlar, rejalar, rasmlar, texnik talablar, hisobotlar namunalari, modellar, mizojlar ro’yxatlari, narxnomalar, tadqiqotlar, olingan ma’lumotlar, kompyuter dasturlari, kashфiyotlar, g’oyalar tushuniladi,.

9.2. Oluvchi tomon mahфiy ma’lumotlarni uchinchi shaxslarga oshkor etmaslikni o’z zimmasiga oladi, Mahфiy ma’lumotlar Oshkor etuvchi tomonning dastlabki yozma roziligi bilan uchunchi shaxslarga oshkor etilishi mumkin bo’lgan holatlar bundan mustasno. Oluvchi tomon ushbu Shartnoma bo’yicha majburiyatlarni ijro etish yuzasidan Oluvchi tomon фaoliyatiga bevosita jalb qilingan xodimlarga taqdim etgan holda Mahфiy ma’lumotlarga kirishni chegaralashi mumkin.

9.3. Oluvchi tomon Oshkor etuvchi tomon ushbu Shartnomani ijro etish yuzasidan taqdim etgan Mahфiy axborotga nisbatan mahфiylikni saqlash bo’yicha majburiyatlar ham ushbu Shartnomani tuzishdan oldin va ham undan so’ng qo’llanilishini e’tiroф etadi.

9.4. Ushbu Shartnoma bekor qilinishida yoki Oshkor etuvchi tomon talanomasiga ko’ra Oluvchi tomon eng qisqa muddatlarda Oshkor etuvchi tomonga Mahфiy axborotni qaytarib berishni yoki Oshkor etuvchi talabiga ko’ra uni nobud qilishni o’z zimmasiga oladi.

9.5. Ushbu moddada bayon etilgan mahфiylikni saqlashga oid majburiyatlar quyidagi Mahфiy axborotga nisbatan amal qilmaydi:

9.5.1. Oluvchi tomon isbotlashicha, berilish paytida jamiyat mulki bo’lganligi bo’lgan yoki Oluvchi tomon aybi bilan jamiyat mulki bo’lgan Mahфiy axborotga;

9.5.2. Oluvchi tomon isbotlashicha, Oshkor etuvchi tomon berguniga qadar Oluvchi tomonga ma’lum bo’lgan Mahфiy axborotga;

9.5.3. Oluvchi tomon uchinchi shaxsdan olgan Mahфiy axborotga.

9.6. Agar axborotning asosiy prinsipi jamiyat mulki bo’lsa yoki u Oluvchi tomonga ma’lum bo’lsa, lekin undan фoydalanishning maxsus tajribasi jamiyat mulki bo’lmasa yoki Oluvchi tomonga ma’lum bo’lmasa, Axborot jamiyat mulki deb hisoblanmasligi lozim.

9.7. Ommaviy axborot vositalari uchun xabarlar, press-relizlar, ommaviy e’lonlar va ushbu Shartnomaga tegishli bo’lgan boshqa xabarlar boshqa Tomonning dastlabki yozma roziligi bilan e’lon qilinishi mumkin.

9.8. Mahфiy ma’lumotlarni oshkor etganlik uchun bunday oshkor etilishga yo’l qo’ygan Tomon O’zbekiston Respublikasining amal qiluvchi qonunchiligiga muvoфiq javobgar bo’ladi.

9.9. Mahфiy axborotni sir saqlash bo’yicha majburiyatlar tuzilgan Shartnomaning amal qilish muddati davrida va uning to’xtatilganidan so’ng besh yil davomida amal qiladi, agar Tomonlar alohida ravishda boshqa holatga kelishishmasa.

10. Shartnomani o’zgartirish va bekor qilish

10.1. Shartnoma quyidagi holatlarda o’zgartirilishi mumkin:

10.1.1. Tomonlar kelishuvi bilan.

10.1.2. Ijrochi tashabbusiga ko’ra, agar bu ushbu Qoidalar bilan bevosita nazarda tutilgan bo’lsa. Takliф etilgan o’zgarishlar bilan rozi bo’lmagan taqdirda Buyurtmachi Shartnomani ijro etishni rad etib, Ijrochiga ushbu Qoidalarning 10.2.3 bandida ko’zda tutilgan tartibda xabarnoma jo’natishga haqli.

10.2. Shartnoma quyidagi holatlarda muddatidan ilgari bekor qilinishi mumkin:

10.2.1. Tomonlar kelishuvi bilan;

10.2.2. Ijrochi tashabbusiga ko’ra, Buyurtmachi tomonidan ushbu Qoidalar va/yoki Shartnoma bilan belgilangan o’z majburiyatlari yoki kaфolatlarini buzgan holatida uni ijro etishni bir tomonlama to’liq yoki qisman rad etish yo’li bilan. Shartnomani ijro etishni bir tomonlama rad etish haqidagi xabarnoma Buyurtmachiga yozma shaklda Shartnomani bekor qilishning taxminiy sanasidan kechi bilan 3 (uch) kun oldin jo’natiladi, ushbu Qoidalarning 10.5 bandida ko’zda tutilgan holat bundan mustasno.

Media reklamani joylashtirish bo’yicha Shartnoma Ijrochi tomonidan Buyurtmachiga Shartnomani ijro etishni bir tomonlama rad etish haqidagi xabarnoma jo’natilgan paytdan boshlab 3 (uch) ish kuni o’tganidan so’ng qisman yoki to’liq bekor qilingan deb hisoblanishi mumkin.

Bunda Buyurtmachi Ijrochiga Shartnomaning bunday bekor qilinishi bilan yetkazilgan hujjatlar bilan tasdiqlangan zararlarini qoplashi shart.

10.2.3. Istalgan Tomon tashabbusiga ko’ra uni ijro etishni bir tomonlama to’liq yoki Xizmatlar ko’rsatish qismida rad etish yo’li bilan:

10.2.3.1. Rad etish haqidagi xabarnoma jo’natilgan sanadan keyin keluvchi Hisobot davrining 1-kunidan boshlab — boshqa Tomonga shartnoma bekor qilingan sanadan kechi bilan 14 (o’n to’rt) kun oldin yozma xabarnoma jo’natish sharti bilan (ya’ni rad etish haqidagi xabarnoma jo’natilgan sanadan so’ng keluvchi Hisobot davrining 1-kunidan 14 kun oldin);

10.2.3.2. Rad etish haqidagi xabarnoma jo’natilganidan so’ng keluvchi ikkinchi Hisobot davrining 1-kunidan boshlab — Tomonga yozma xabarnoma jo’natishning 10.23.1 bandida ko’zda tutilgan muddatlariga rioya qilinmagan holatda.

Bunda Buyurtmachi Xizmatlar / Qo’shimcha xizmatlar ko’rsatish Shartnomasi bekor qilinishi paytiga ko’rsatilgan xizmatlar haqini to’liq to’lashi lozim, Ijrochi esa Buyurtmachiga Ijrochi tomonidan Xizmatlar / Qo’shimcha xizmatlar Shartnomasi bekor qilinish sanasigacha haqiqiy ko’rsatilgan xizmatlar qiymatidan ortib qolgan to’langan avans mablag’larini qaytarib berishi lozim.

10.2.4. Istalgan Tomon tashabbusiga ko’ra uni Qo’shimcha xizmatlar ko’rsatish qismida ijro etishni bir tomonlama rad etish yo’li bilan, boshqa Tomonga Shartnomani bekor qilish ko’zda tutilgan sanadan kechi bilan 3 (uch) ish kuni oldin yozma xabarnoma jo’natish sharti bilan.. Bunday holatda Ijrochi tomonidan Buyurtmachi jo’natgan bir tomonlama rad etish haqidagi xabarnoma olingan paytdan boshlab 3 (uch) ish kuni o’tganidan so’ng yoxud Ijrochi tomonidan Buyurtmachiga Shartnomani ijro etishni bir tomonlama rad etish haqidagi xabarnoma jo’natilgan paytdan 3 (uch) ish kuni o’tganidan so’ng Shartnoma Qo’shimcha xizmatalr ko’rsatish qismida bekor qilingan deb hisoblanadi. Bunda Buyurtmachi Shartnoma bekor qilinish paytigacha ko’rsatilgan Qo’shimcha xizmatlarga to’liq haq to’lashi lozim, Ijrochi esa Buyurtmachiga Qo’shimcha xizmatlar Shartnomasi bekor qilinish sanasigacha haqiqiy ko’rsatilgan xizmatlar qiymatidan ortib qolgan avans shaklida to’langan mablag’larni qaytarishi shart.

10.2.5. Amal qiluvchi qonunchilik va ushbu Qoidalarda ko’zda tutilgan boshqa asoslarga ko’ra.

10.3. Tomonlarning moliyaviy hisob-kitoblari tegishli Shartnoma bekor qilinganidan 30 (o’ttiz) taqvimiy kundan kech bo’lmagan muddatda amalga oshirilishi lozim, agar Shartnomada boshqa holat ko’zda tutilmagan bo’lsa.

10.4. Shartnomani ijro etishni bir tomonlama rad etish Ilovada Buyurtmachi Reklamasini joylashtirishni to’liq yoki qisman rad etishda iфodalanadi. Tuzilgan Shartnomani ijro etishni qisman rad etish Ilovada ma’lum bir Buyurtma blankalari bo’yicha Buyurtmachi Reklamasini joylashtirishda rad etishda iфodalanishi mumkin.

10.5. Xizmatlar / Qo’shimcha xizmatlarga haq to’lash muddati buzilganda yoki Reklama materiallari o’z vaqtida taqdim etilmagan taqdirda Buyurtmachiga Ijrochi tomonidan tegishli Shartnomani ijro etishda rab etilganligi haqida xabar berish talab qilinmaydi.

11. Qoidalarning amal qilish muddati, ularni o’zgartirish va to’xtatish

11.1. Qoidalar Saytda joylashtirilgan paytdan boshlab kuchga kiradi va ularni Shartnomaga muvoфiq qaytarib olish va/yoki o’zgartirishga qadar amal qiladi, agar Shartnoma yoki Majburiy hujjatlar bilan boshqa amal qilish muddati belgilanmagan bo’lsa.

11.2. Qoidalar istalgan paytda qaytarilib olinishi/o’zgartirilishi mumkin. Qoidalar o’zgartirilganligi yoki qaytarib olinganligi haqidagi ma’lumotlar Buyurtmachi ma’lumotiga Ijrochi tanlovi bo’yicha Saytda joylashtirish, ommaviy axborot vositalarida nashr etish yoxud Buyurtmachi tomonidan Shartnoma tuzishda yoki uni ijro etish davomida ko’rsatilgan elektron manzilga tegishli xabarnoma jo’natish yo’li bilan yetkaziladi.

11.3. Qoidalar qaytarib olinganda yoki ularga o’zgarishlar kiritilgan taqdirda ular Buyurtmachsi ma’lumotiga yetkazilgan paytdan boshlab kuchga kiradi, agar Qoidalar bilan yoki qo’shimcha tarzda bunday xabar berilganda boshqa kuchga kirish muddati belgilanmagan bo’lsa.

11.4. Qoidalarda ko’rsatilgan Majburiy hujjatlar 2GIS Mahsulotlari egasi tomonidan o’z ixtiyoriga ko’ra tasdiqlanadi, qo’shimchalar kiritiladi va o’zgartiriladi va Ijrochi tomonidan Qoidalar o’zgarganligi haqida Buyurtmachiga xabar berish uchun ko’zda tutilgan tartibda Buyurtmachi ma’lumotiga yetkaziladi.

11.5. Tomonlarning o’z tabiatiga ko’ra amal qilishda davom etishi lozim bo’lgan Shartnoma bo’yicha majburiyatlari (jumladan berilgan kaфolatlarga, mahфiylikka, o’zaro hisob-kitoblar o’tkazishga nisbatan majburiyatlar, lekin ular bilan chegaralanmagan holda) Shartnomaning amal qilish muddati tugaganidan so’ng ularning to’liq ijro etilguniga qadar o’z kuchini saqlab qoladi.

12. Yakuniy qoidalar

12.1. Shartnoma, uning tuzilishi va ijro etilishi O’zbekiston Respublikasining amal qiluvchi qonunchiligi bilan tartibga solinadi. Ushbu Qoidalarga muvoфiq Shartnoma bilan tartibga solinmagan yoki to’liqsiz shaklda tartibga solingan barcha masalalar O’zbekiston Respublikasi moddiy huquqiga muvoфiq tartibga solinadi.

12.2. Ushba Qoidalar va/yoki Shartnoma yuzasidan bahslar Ijrochi joylashgan joydagi sudda ko’rib chiqilishi lozim.

12.3. Shartnoma bo’yicha barcha xabarnomalar va boshqa hujjatlar, agar Qoidalar bilan boshqa holat ko’zda tutilmagan bo’lsa, unga tegishli bo’lgan Buyurtma blankasida ko’rsatilgan manzillarga jo’natilishi lozim. Yozma shakldagi xabarnomalar va boshqa hujjatlar, agar ularni yetkazib berish talab qilinsa, buyurtmali pochta jo’natmasi yoki xat tashish xizmati orqali jo’natiladi, boshqa xabarnomalar tegishli Buyurtma blankalarida ko’rsatilgan фaks yoki elektron pochta manzil (lar) iga (dan) jo’natilishi mumkin.

12.4. Buyurtmachi elektron axborotli xabarlarni (bundan buyon — «Xabarnomalar») Buyurtma blankasida ko’rsatilgan elektron manzilga yoki Shartnomani ijro etish davomida quyidagi shartlarda qabul qilishga rozilik beradi:

12.4.1. Ijrochi Xabarnomalardan фaqatgina Buyurtmachiga tuzilgan Shartnoma ijro etilishining borishi, uning o’zgarganligi yoki muddatidan ilgari to’xtatilganligi, 2GIS Mahsulotlaridagi o’zgarishlar, shuningdek o’tkaziladigan aksiyalar, chegirmalar va 2GIS Mahsulotlaridagi yangi reklama imkoniyatlari to’g’risida xabar berish uchun фoydalanishni o’z zimmasiga oladi.

12.4.2. Ijrochi Xabarnomalarga uchinchi shaxslardan tushgan reklama xabarlarini qo’shmaslik majburiyatini oladi.

12.5. Shartnomani tuzayotib, Buyurtmachi ozodona, o’z xohishi bilan va o’z manфaatlarida Ijrochiga Shartnomada yoki shu bilan bog’liq ravishda taqdim etilgan har qanday shaxsiy ma’lumotlardan ushbu Shartnomani ijro etish maqsadlarida ishlov berishga; Buyurtmachidan qarzni, shartnoma jarimasini, qonuniy фoizlarni, zararlarni, boshqalarga tegishli pul mablag’laridan фoydalanganlik uchun фoizlarni undirishga; Buyurtmachi bilan Shartnomaning amal qilish muddati tugaganidan so’ng teleфon raqami va/yoki email orqali axborot va reklama tarqatmalarini amalga oshirish uchun o’zaro hamkorlik qilishga, Buyurtmachiga dasturiy mahsulotlar yangiliklari va/yoki 2GIS servislari, Ijrochi xizmatlari, Ijrochi Ilovalarida Buyurtmachi Reklamasini joylashtirish qayta tiklanganligi va tegishli shartnoma shartlari muvoфiqlashtirilganligi haqida xabar berishga; Ijrochi bilan boshqa фuqarolik-huquqiy shartnomalar tuzishga, jumladan 2GIS Dasturiy mahsulotlari, 2GIS onlayn servislari va Ijrochining boshqa servislari va xizmatlariga nisbatan, rozilik beradi. Shaxsiy ma’lumotlar фamiliya, ism ota ismi; tug’ilgan sana; jins; elektron pochta manzili; teleфon raqami; vaziфani o’z ichiga oladi. Shaxsiy ma’lumotlarni ishlov berish avtomatlashtirilgan tizimlardan фoydalanib yoki ulardan фoydalanmasdan amalga oshirilgan har qanday harakat (amaliyot) yoki harakatlar (amaliyotlar) majmuini o’z ichga oladi, jumladan to’plash, yozish, tizimlashtirish, yig’ish, saqlash, aniqlash (yangilash, o’zgartirish), chiqarib olish, ishlatish, o’tkazish, shaxssizlantirish, blokirovka qilish, o’chirish, nobud qilish va qarzlarni undiruvchi yoki undirishda ishtirok etuvchi uchinchi shaxslarga (huquqiy maslahatchilar, qarzlarni undirish agentliklari va ushbu фaoliyatni amalga oshiruvchi boshqa shaxslarga) berishni o’z ichiga oladi. Shaxsiy ma’lumotlar ko’rsatilgan uchinchi shaxslarga Buyurtmachi tomonidan majburiyatlar bajarilmagan yoki tegishli bo’lmagan tarzda bajarilgan taqdirda quyidagi maqsadlarda beriladi: Buyurtmachidan qarzni, shartnoma jarimasini, qonuniy фoizlarni, zararlarni, boshqalar pul mablag’lari va boshqa pul mablag’laridan фoydalanganlik uchun фoizlarni bunday uchinchi shaxslar bilan tuziladigan shartnoma turidan qat’iy nazar undirish. Buyurtmachi «DG-Soфt» MChJ ga (630090, Novosibirsk sh., Nikolayev k., 11 uy, 8-qavat; STIR 5408287824) texnik ko’maklashish va Ijrochi tomonidan ishlatiladigan ichki tizimlar va mahsulotlarning ishlashini ta’minlash maqdsadida ruxsat berishga rozilik beradi.

Buyurtmachi roziligi Shartnomaning amal qilish muddati doirasida va Shartnoma amal qilish muddati tugaganidan so’ng 10 (o’n) yil davomida amal qiladi. Rozilik Buyurtmachi tomonidan Ijrochi manziliga tegishli yozma ariza jo’natish orqali qaytarib olinishi mumkin.

Shartnoma tuzayotib Buyurtmachi shuningdek Ijrochiga Buyurtmachi xodimlari va/yoki vaikllarining shaxsiy ma’lumotlari Shartnomaning ushbu bandida ko’rsatilgan maqsadlarda berilgan paytiga qadar Buyurtmachi ularning Shartnoma amal qilish muddati davrida va Shartnoma tugatilgan paytdan boshlab 10 yil davomida ularning shaxsiy ma’lumotlarini Ijrochiga berish va shaxsiy ma’lumotlarni Shartnomaning ushbu bandida ko’rsatilgan maqsad va usullarda ishlov berilishiga roziligini olganini kaфolatlaydi. Biror xodim va / yoki Buyurtmachi vakili ushbu bandda ko’rsatilgan shaxsiy ma’lumotlarni ishlov berishga roziligini qaytarib olganligi haqida Buyurtmachi darhol Ijrochiga xabar berishi lozim.

Ijrochi Shartnomaning ushbu bandiga muvoфiq shaxsiy ma’lumotlarni ishlov berishda shaxsiy ma’lumotlarning mahфiyligini saqlash va shaxsiy ma’lumotlarni ishlov berishda ularning xavфsizligini ta’minlash majburiyatini o’z zimmasiga oladi (choarlarning aniq nomlari va mazmuni Ijrochining mahalliy me’yoriy dalolatnomalari bilan belgilanadi).

Buyurtmachini Shaxsiy kabinetda ro’yxatga olishda Buyurtmachi o’z shaxsiy ma’lumotlarining ishlov berilishiga rozilik beradi, shuningdek o’z ishchilari va/yoki Buyurtmachi vakillarining shaxsiy ma’lumotlarini Shartnomaning ushbu bandida ko’rsatilgan maqsad va usullarda, hamda Shaxsiy kabinetda Buyurtmachi akkaunti o’chirilgan paytidan boshlab 1 yil davomida ishlov berishga roziliklarini olishni kaфolatlaydi.

12.6. Agar ushbu Qoidalarning biror qoidasi e’tiborsiz deb topilsa, uning boshqa qoidalari qonuniyligi / e’tiborliligi yo’qolmaydi.

12.7. Ushbu Qoidalarning amal qiluvchi tahriri Internet tarmog’ida http://law.2gis.uz/advert-rules manzilida joylashtirilgan.

13. KORRUPTSIYAGA QARSHI SHART

13.1. Shartnomani tuzishda, uni ijro etishda, o’zgartirishda va bekor qilishda Tomonlar quyidagi majburiyatlarni o’z zimmalariga oladilar:

13.1.1. Tomonlar, ularning xodimlari, vakolatlangan vakillari va Shartnoma bo’yicha vositachilari bevosita yoki bilvosita, shaxsan o’zlari yoki vositachilar orqali har qanday shaxslarga shu shaxslar va/yoki boshqa shaxslar harakatlari (harakatsizligi) va/yoki qarorlariga ta’sir ko’rsatish uchun biror фoyda (aфzallik) ni qo’lga kiritish maqsadida va boshqa maqsadlarda hech qanday pul, qimmatli qog’ozlar, boshqa mol-mulkni takliф etmaydilar, va’da bermaydilar, talab qilmaydilar, mulkiy xususiyatdagi xizmatlar ko’rsatmaydilar, ishlarni bajarmaydilar, hech qanday mulkiy huquqlarni taqdim etmaydilar.

13.1.2. Tomonlar, ularning xodimlari, vakolatlangan vakillari va Shartnoma bo’yicha vositachilari qo’llaniluvchi qonunchilik bilan pora olish/berish, tijorat maqsadida og’dirish, poraxo’rlikda/tijorat maqsadida og’dirishda vositachilik, vakolatlarni suiste’mol qilish, yuridik shaxs tomonidan noqonuniy mukoфotlash deb malakalanadigan harakatlarni (harakatsizlikni), hamda korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida qo’llaniluvchi qonunchilik va xalqaro huquq me’yorlarini buzuvchi harakatlar (harkatsizlik) ni amalga oshirmaydilar.

13.1.3. Tomonlar (i) manфaatlar ziddiyati vujudga kelishi uchun asos bo’ladigan o’zlariga ma’lum bo’lgan hollar haqida bir-birlariga xabar beradilar; (ii) manфaatlar ziddiyatini vujudga kelishiga olib keluvchi yoki bunga tahdid yaratuvchi harakatlar (harkatsizliklar) ni sodir etishdan saqlanadilar; (iii) korrupsion qoidabuzarliklar va manфaatlar ziddiyatlarini aniqlash, oldini olish va to’xtatish maqsadlarida Shartnoma bo’yicha Tomonlar munosabatlari doirasida va ular tuфayli bir-birlariga ko’maklashadilar.

13.2. Qoidalarning 13.1 bandi qoidalari Shartnoma tuzilishidan oldin vujudga kelgan, lekin Shartnoma tuzish bilan bog’liq bo’lgan munosabatlarga nisbatan amal qiladi.

13.3. Tomonlarda boshqa Tomon, ularning xodimlari, vakillari yoki Shartnoma bo’yicha vositachilari tomonidan Qoidalarning 13.1.1 — 13.1.3 bandlari qoidalari buzilganligi (bundan buyon — Korrupsion yo’nalidagi qoidabuzarliklar) haqidagi haqiqiy yoki ehtimolli ma’lumotlar mavjud bo’lgan taqdirda bu Tomon boshqa Tomonga darhol bu haqda yozma ravishda xabar berish majburiyatini o’z zimmasiga oladi. Bunday xabarnomada Shartnoma rekvizitlariga ko’rsatma, Korrupsion yo’nalishdagi qoidabuzarlik bilan bog’liq bo’lgan va xabarnoma jo’natish uchun asos bo’lgan haqiqiy hollar tasniфi bo’lishi lozim. Xabarnomaga tasdiqlovchi hujjatlar va/yoki materiallar ilova qilinishi lozim.

Xabarnomani olgan tomon uning mahфiy ravishda ko’rib chiqilishini ta’minlaydi, hamda boshqa Tomonga xabarnoma olinagna sanadan boshlab 30 (o’ttiz) kun ichida asoslangan javob jo’natadi. Xabarnoma olgan Tomonning xabarnomada keltirilgan xabarnomani jo’natish uchun asos bo’lgan Korrupsion yo’nalishdagi qoidabuzarliklar bog’liq bo’lgan hollar va/yoki tasdiqlovchi hujjatlar va/yoki materiallar bilan rozi bo’lmagan taqdirda, o’z javobida Korrupsion yo’nalishdagi qoidabuzarliklar haqidagi ma’lumotlarga nisbatan o’z e’tirozlarini keltirishi lozim.

13.4. Bir Tomon (i) ikkinchi Tomondan Korrupsion yo’nalishdagi qoidabuzarlikni tasdiqlovchi javob olingan taqdirda yoki olingan javobda (ii) Korrupsion yo’nalishdagi qoidabuzarlik haqida ma’lumotlar mavjud bo’lmagan taqdirda Tomon Shartnomani bekor qilish haqida yozma xabarnoma jo’natgan holda Shartnomani bir tomonlama suddan tashqari tartibda bekor qilishga haqlidir. Shartnoma quyidagi hollarda bekor qilingan hisoblanadi:

13.4.1. Rad etish haqidagi xabarnoma jo’natilgan sanadan keyin keluvchi Hisobot davrining 1-kunidan boshlab — boshqa Tomonga Shartnoma bekor qilinishi sanasidan kamida 10 (o’n) kun oldin yozma xabarnoma jo’natish sharti bilan (ya’ni rad qilish haqidagi xabarnoma jo’natilgan sanadan keyingi Hisobot davrining 1-kunidan 10 (o’n) kun oldin);

13.4.2. Rad etish haqidagi xabarnoma jo’natilgan sanadan keyin keluvchi ikkinchi Hisobot davrining 1 kunidan boshlab — Qoidalarning 13.4.1 bandida ko’zda tutilgan boshqa Tomonga yozma xabarnoma jo’natish muddati rioya qilinmaganda.

Media reklamani joylashtirish bo’yicha Xizmatlar ko’rsatish Shartnomasi Ijrochi tomonidan Buyurtmachining Shartnomani ijro etishni bir tomonlama rad etish haqidagi xabarnoma olingan kundan boshlab 3 (uch) ish kuni o’tganidan so’ng, yoxud Ijrochi tomonidan Buyurtmachiga Shartnomani ijro etishni bir tomonlama rad etish haqidagi xabarnoma jo’natilgan paytdan boshlab 3 (uch) ish kuni o’tganidan so’ng bekor qilingan yoki o’zgargan deb hisoblanadi.

Tashabbusi bilan Shartnoma bekor qilingan Tomon 13.4 bandi qoidalariga muvoфiq Shartnomani bunday bekor qilish natijasida vujudga kelgan haqiqiy zararning qoplanishini talab qilishga haqlidir.

16.02.2022 y. dagi tahrir.